cash dispenser wallet to yield
merchant merchandise briefcase
settlement prerequisite to thrive
to consolidate commodity to authorise
magnate/tycoon to exercise to settle
premises revenue to relate to
affluent affluence to amount to
due expenditure funds
to provide for provision provisions
opleveren portefeuille geldautomaat
aktentas koopwaar koopman
bloeien noodzakelijke voorwaarde regeling
machtigen handelswaar versterken
regelen uitoefenen magnaat
in verband staan met inkomsten pand; gebouw
bedragen rijkdom; weelde rijk; welvarend
geld; fondsen uitgaven verchuldigd
proviand voorziening; maatregel zorgen voor
plight with a view to
met het oog op (slechte) toestand