to satisfy satisfaction (un)satisfactory
(dis)satisfied / (dis)contented to astonish/to amaze astonishment/amazement
amazing/astonishing relieved relief
to reconcile reconcilliation silly
suspense impression impressive
to fear fear favour
to scream to stun/to baffle to move
pride / proud (of) temper upset
to upset to control oneself self-control/self control
(on)bevredigend tevredenheid/voldoening tevredenstellen
verbazing verbazen (on)tevreden
opluchting opgelucht verbazingwekkend
dwaas verzoening verzoenen
indrukwekkend indruk spanning
gunst angst bang zijn/vrezen
ontroeren verbijsteren gillen
van streek humeur trots
zelfbeheersing zich beheersen van streek maken
extraordinary
buitengewoon