to worry worried/concerned worry/concern
grateful gratitude indignant
indignation fuss tense
tension to envy jealous/envy
to confide confidence confidential
confident (in)sincere sincerity
affection to adore to appreciate
appreciation embarrassment embarrassing
strain jealous of/envious (of) tto embarrass
bezorgheid/zorg bezorgd zich zorgen maken
veronwaardigd dankbaarheid dankbaar
gespannen drukte verontwaardiging
jaloezie/afgunst benijden spanning
vertrouwelijk vertrouwen toevertrouwen
oprechtheid (on)oprecht vol vetrouwen
waarderen erg veel houden van genegenheid
pijnllijk verlegenheid waardering
in verlegenheid brengen jaloers zijn (op) spanning/stress
tie/bond
band