traffic lane cautious; careful
careless caution! mistake; error
to avoid rush hour to prevent
the prevention of speed limit to exceed
to blame blame it is my fault
due to; owing to occupant pedestrian
pavement accidentally curve; bend
to appear to disappear junction
to overtake sign sign; road sign
signpost to indicate indication
driving licence
voorzichtig rijstrook verkeer
fout pas op onvoorzichtig
voorkomen; verhinderen spitsuur vermijden
overschrijden maximum snelheid het voorkomen van
het is mijn schuld schuld de schuld geven
voetganger inzittende te wijten aan
bocht per ongeluk trottoir
kruispunt verdwijnen verschijnen
verkeersbord teken inhalen
aanwijzing aangeven wegwijzer
rijbewijs