Overhoren is informatie produceren

Overhoren is informatie produceren, daarom leer je er veel van. Eerst leer je iets op de minder krachtige manier door bijvoorbeeld een woordje te lezen. Vervolgens probeer je het feitje te onthouden door je er wat bij voor te stellen, bijvoorbeeld door er een bepaalde gedachte bij te hebben of door het te verbinden met kennis die je al hebt. Vervolgens overhoor je jezelf. Hierbij is het heel erg belangrijk dat je het feit kan reproduceren. Kan je dat, dan heb je een sterk leereffect. Dit leereffect is sterker naarmate het feit moeilijker was om te reproduceren. Daarom moet je niet te snel achter elkaar hetzelfde feit overhoren. Je moet echter ook niet te lang wachten met de nieuwe overhoring. Als je het feit namelijk niet meer weet is het leereffect bijna nul en je kan praktisch overnieuw beginnen.

Overhoor de feitjes daarom zeer regelmatig. Wozzol houdt bij hoe goed je elk woordje kent en wanneer die moet worden overhoord.

Andere krachtige manieren van leren

Je leest 's ochtends in de krant een interessant artikel of je kijkt een leuk filmpje. Vervolgens kan je zonder dat je daarvoor moeite doet de hele week nog datgene herinneren. Dat komt omdat je er actief over hebt nagedacht en omdat het een duidelijk beeld was. Als je iets kan combineren met je bestaande kennis, kan je datgene goed opslaan. Moet je iets onthouden en kan je denken 'net als...' dan lukt dat meestal wel. Hiernaast is men heel goed in beelden opslaan. Beeld je iets in of visualiseer iets, dan kan je het goed onthouden. Als je een huis één keer hebt gezien en goed hebt bekeken kan je later ook heel goed terugdenken hoe het er exact uitzag. Dit zonder dat je er moeite voor hebt hoeven doen.

Woordjes overhoren

Woordjes leren valt in de categorie van saaie feitjes leren. Hoe leuk en interessant een andere taal ook kan zijn, de aparte woordjes zijn dat meestal niet. Daarom is het moeilijk om een interessant en emotioneel beeld bij elk woordje te bedenken. Zodoende is de oplossing om ze structureel te overhoren, die methode werkt namelijk altijd.

Teksten leren

Wil je een tekst leren? Als je dat letterlijk wil doen kan dat ook met Wozzol. Als je de inhoud van een tekst moet leren is het belangrijk dat je niet alleen de tekst leest en bestudeerd. Hier moet je ook jezelf overhoren. Kijk daarom na elke paragraaf even weg en bedenk wat de belangrijkste boodschap van de paragraaf was. Doe dat ook met elke bladzijde / groter stuk tekst. Zo overhoor je jezelf wat er instaat en onthoud je de inhoud van de tekst. Ook hier geld dat als je de inhoud langer wilt onthouden in je langetermijngeheugen dan moet dit overhoren herhalen. Eerst na één dag, daarna na drie dagen, na een week, twee week, na een maand enzovoorts.