Deze website heeft een informerend en dienstverlenend karakter waar geen rechten aan kunnen worden ontleend. Wozzol is op geen enkele manier aansprakelijk voor schade berokkend door deze website. De gebruiker mag de informatie van de website niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden.

Gebruiksvoorwaarden

Door gebruik te maken van Wozzol moet je je houden aan een aantal regels.

Account

Bij onjuist gebruik kan je account worden geblokkeerd en kan je de toegang tot Wozzol worden ontzegd. Wanneer een gebruiker langer dan één jaar niet inlogt op de website kan het account worden verwijderd of opgeruimt. Indien je zelf je account permanent wilt verwijderen moet je een mailtje met dit verzoek sturen naar info@wozzol.nl

Verboden gebruik

Je mag geen content toevoegen aan de site dat in strijd is met de auteursrechten
Je mag geen spam versturen via wozzol.nl
Je mag geen confronterende taal gebruiken

Content

Jouw woordenlijsten kunnen aangepast worden. We proberen onze data correct te houden. Verkeerd geschreven woordjes horen niet in de database. Daarom kan het voorkomen dat verkeerd geschreven woordjes worden verbeterd of dat ze verdwijnen.

Spam

Voor de correcte werking van de website kunnen er e-mails worden verstuurd. We proberen zo min mogelijk en alleen nuttige e-mails te versturen.
We willen natuurlijk geen spam versturen. Wilt u geen mail meer ontvagen van Wozzol stuur dan een mailtje naar info@wozzol.nl.

Privacy beleid

We zullen zorgvuldig omgaan met je persoonlijke gegevens. Persoonlijke gegevens zullen nooit worden doorverkocht of anderzins verhandelt. Wel kunnen anonieme gebruikersgegevens worden gebruikt voor onderzoek en voor het verbeteren van de website. Tijdens het gebruik van Wozzol zullen verschillende gebruiksgegevens worden opgeslagen.

Copyright

Voor deze website is Paul Snijders verantwoordelijk namens het bedrijf Pauls innovatiebureau.

Indien er door een gebruiker materiaal is toegevoegd waarvoor geen rechten zijn bemachtigt dan kan dat gemeld worden door een mail te sturen naar info@wozzol.nl Het materiaal zonder rechten zal dan zo snel mogelijk worden verwijderd van de site.

Toegevoegde woordenlijsten en contextzinnen kunnen door anderen worden gevonden en hergebruikt.

Cookies

Deze site gebruikt cookies maar alleen voor de technische werking van de site. Er worden geen cookies gebruikt voor advertenties of het opslaan van persoonlijke gegevens.

Gegevens

Handelsnaam: Wozzol
KVK-nummer: 02076145
BTW-nummer: NL001438040B35
Verzend- en leveringsgebied: Alleen online. Directe levering

 

Zie ook de Privacyverklaring