Wozzol

Controleer altijd of een woordenlijst correct is voordat je hem gaat leren.

 • Duits Nederlands
 • das Fach = het vak
 • die Fächer = de vakken
 • die Stunde = het lesuur
 • die Stunden = de lesuren
 • die 1. Stunde = het eerste uur
 • Deutsch = Duits
 • Französisch = Frans
 • Englisch = Engels
 • Niederländisch = Nederlands
 • Biologie = biologie
 • Mathe = wiskunde
 • Geschichte = geschiedenis
 • Erdkunde = aardrijkskunde
 • Physik = natuurkunde
 • Chemie = scheikunde
 • Sport = gym
 • Musik = muziek
 • Religion = godsdienst
 • Türkisch = Turks
 • Arabisch = Arabisch