Wozzol

Controleer altijd of een woordenlijst correct is voordat je hem gaat leren.

 • Duits Nederlands
 • die Eins = hoogste schoolcijfer in Duitsland
 • Die Schule ist aus. = De school is uit.
 • nach Hause fahren = naar huis gaan
 • das Buch, die Bücher = het boek
 • der Bleistift / -e = het potlood
 • die Klasse / -n = de klas
 • das Klassenzimmer / / der Klassenraum / -räume = het lokaal
 • die Klassenarbeit / -en = het proefwerk
 • die Leistungskontrolle / -n = de SO
 • schwer, schwierig = moeilijk
 • leicht, einfach = makkelijk
 • üben = oefenen
 • die Übung / -en = de oefening
 • wiederholen = herhalen
 • die Leistung / -en = de prestatie
 • wichtig = belangrijk
 • lernen = leren
 • das Fach, die Fächer = het vak
 • erklären = uitleggen
 • die Stunde / -n = het (les)uur
 • die Sprache / -n = de taal
 • langweilig = saai
 • der Unterricht = het onderwijs, de lessen
 • das Zeugnis / -se = het rapport
 • die Note / -n / die Zensur / -en = het cijfer
 • Französisch = Frans
 • Geschichte = geschiedenis
 • Mathematik = wiskunde
 • Physik / Chemie = natuur-/scheikunde
 • Sport = bewegingsonderwijs
 • das Lieblingsfach = het favoriete vak