Wozzol

Controleer altijd of een woordenlijst correct is voordat je hem gaat leren.

 • Duits Nederlands
 • Nein, Sie irren sich. Nee, u vergist zich!
 • Ich bezweifele es. Ik betwijfel het.
 • Entschuldigen Sie bitte. / Entschuldigung / Verzeihung! Neemt u mij niet kwalijk.
 • Es tut mir leid, dass...... Het spijt me dat
 • Entschuldigung,ich habe es nicht verstanden. Sorry ik heb het niet verstaan.
 • Würden Sie das bitte wiederholen? Wilt u dat a.u.b. herhalen?
 • Könnten Sie was langsamer sprechen? Kunt u a.u.b. wat langzamer spreken?
 • Darf ich Sie etwas fragen? Mag ik u iets vragen?
 • Können Sie mir sagen, wo......ist. Kunt u mij zeggen waar het.....is?
 • Ruhe bitte! Stilte a.u.b.!
 • Bitte, Ihr Kaffee. Alstublieft,uw koffie.
 • Einen Augenblick bitte. Een ogenblik a.u.b.
 • Danke schön! Vielen Dank Dank u.
 • Gern geschehen Graag gedaan
 • Keine Ursache Geen dank
 • Das ist schade. Dat is jammer.