Wozzol

Controleer altijd of een woordenlijst correct is voordat je hem gaat leren.

 • Duits Nederlands
 • der Kalender de kalender
 • der Tag de dag
 • täglich dagelijks
 • heute vandaag
 • morgen morgen
 • gestern gisteren
 • übermorgen overmorgen
 • vorgestern eergisteren
 • der nächste Tag de volgende dag
 • seit zwei Tagen sinds twee dagen
 • innerhalb von drei Tagen binnen drie dagen
 • in vier Tagen over vier dagen
 • die Woche de week
 • heute in einer Woche vandaag over een week
 • wöchentlich wekelijks
 • der Monat de maand
 • monatlich maandelijks
 • das Jahr het jaar
 • jährlich jaarlijks
 • Er ist vierzehn Jahre alt. Hij is veertien jaar.
 • im Jahre 2022 / 2022 in 2022
 • nächstes Jahr volgend jaar
 • voriges Jahr vorig jaar
 • vor einem Jahr een jaar geleden
 • das Jahrhundert de eeuw
 • die Feiertage de feestdagen
 • (zu) Weihnachten (met) Kerst
 • (zu) Ostern (met) Pasen
 • (zu) Pfingsten (met) Pinksteren
 • Silvester Oudjaar
 • die vier Jahreszeiten de vier jaargetijden