Wozzol

Controleer altijd of een woordenlijst correct is voordat je hem gaat leren.

 • Engels Nederlands
 • on/at/to = aan
 • to place/to fix = aanbrengen
 • to continue/to persevere = aanhouden
 • to touch = aankomen
 • number = aantal
 • to point out = aanwijzen
 • to put on/to turn on = aanzetten
 • on the back = achterop
 • advice = advies
 • to dry = afdrogen
 • to finish/to complete = afmaken
 • to rinse/to wash away = afspoelen
 • to do the dishes = afwassen
 • allergy = allergie
 • allergic = allergisch
 • chemist = apotheek
 • arm = arm
 • female doctor’s assistant = assistente
 • to bake/to fry = bakken
 • leg = been
 • beginning/start = begin
 • movement = beweging
 • medicine instruction = bijsluiter
 • additional symptom = bijwerking
 • buttock = bil
 • bladder = blaas
 • to stay = blijven
 • blood vessel = bloedvat
 • chest/breast = borst
 • breasts = borsten
 • upper leg = bovenbeen
 • to roast/to fry = braden
 • to break = breken
 • belly/abdomen = buik
 • capsule/tablet = capsule
 • consultation = consult
 • intestine = darm
 • to think = denken
 • to close/to shut = dichtdoen
 • doctor/physician = dokter
 • to read through = doorlezen
 • to walk on = doorlopen
 • to swallow = doorslikken
 • to send on = doorverwijzen
 • to turn = draaien
 • to drink = drinken
 • small drink/medicine = drankje
 • dry = droog
 • to press = drukken
 • drop = druppel
 • drops of medicine = druppels
 • thumb = duim
 • before/previous = eerder
 • elbow = elleboog
 • ankle = enkel
 • possible = eventueel
 • form = formulier
 • to fry = frituren
 • physiotherapist = fysiotherapeut
 • lack/shortage = gebrek
 • to count/to apply to = gelden
 • happy = gelukkig
 • average = gemiddeld
 • normal/common = gewoon
 • healthy = gezond
 • health = gezondheid
 • vegetables = groente
 • hair = haar
 • neck = hals / nek
 • low fat margerine = halvarine
 • hand = hand
 • heart = hart
 • completely/totally = helemaal
 • repetition = herhaling
 • brains = hersenen
 • recovery = herstel
 • hip = heup
 • heel = hiel
 • to hop/to limp = hinkelen
 • quantity/amount = hoeveelheid
 • head = hoofd
 • chapter = hoofdstuk
 • to hope = hopen
 • to keep = houden
 • family doctor = huisarts
 • family doctor’s practice = huisartsenpraktijk
 • household/housekeeping = huishouden
 • ice = ijs
 • including/inclusive = inclusief
 • to hand in = inleveren
 • to take in/to swallow = innemen
 • inner life/inner feelings = innerlijk
 • instance = instantie
 • to get in/to step into = instappen
 • to fill in = invullen
 • cheese = kaas
 • cardboard = karton
 • to chew = kauwen
 • throat = keel
 • molar tooth = kies
 • to choose = kiezen
 • chin = kin
 • to prepare/to make ready = klaarmaken
 • to bruise = kneuzen
 • knee = knie
 • to cool = koelen
 • fever = koorts
 • calf = kuit
 • along/past = langs
 • trouble/nuisance = last
 • to live = leven
 • life expectancy = levensverwachting
 • liver = lever
 • body = lichaam
 • left ankle = linkerenkel
 • lip pen = lippenstift
 • lung = long
 • windpipe/trachea = luchtpijp
 • stomach = maag
 • way/manner = manier
 • take with you = meenemen
 • to mix/to mingle = mengen
 • immediately/right away = meteen
 • middle finger = middelvinger
 • minimal/at least = minimaal
 • mouth = mond
 • navel = navel
 • retina = netvlies
 • nose = neus
 • kidney = nier
 • keep on = omhouden
 • terribly/terrible/enormous/enormously = ontzettend
 • eye = oog
 • ear = oor
 • to call/to phone = opbellen
 • to open = opendoen
 • to write down = opschrijven
 • to get up = opstaan
 • to strike/attract attention = opvallen
 • to look up = opzoeken
 • only/not longer than = pas
 • paste = pasta
 • patient = patiënt
 • penis = penis
 • leguminous plant = peulvrucht
 • penis/dick = piemel
 • pain = pijn
 • pill = pil
 • peanut = pinda
 • little finger = pink
 • pulse = pols
 • practise = praktijk
 • prescription/recipe = recept
 • reason = reden
 • extension bandage = rekverband
 • rice = rijst
 • ring finger = ringvinger
 • back = rug
 • rest = rust
 • to work together/cooperate = samenwerken
 • darling = schat
 • shinbone = scheenbeen
 • to clean = schoonmaken
 • shoulder = schouder
 • final essay = scriptie
 • gullet = slokdarm
 • to grease/to spread out = smeren
 • spray = spray
 • consulting hour = spreekuur
 • tablet/pill = tablet
 • toe = teen
 • to return/to bring back = terugbrengen
 • to return/to come back = terugkomen
 • then/when = toen
 • tongue = tong
 • to pull = trekken
 • tympanum/eardrum = trommelvlies
 • typical = typisch
 • to put out = uitdoen / uitzetten
 • outward appearance = uiterlijk
 • to go out = uitgaan
 • to invite = uitnodigen
 • to sleep long = uitslapen
 • step out = uitstappen
 • vagina = vagina
 • bandage = verband
 • meeting = vergadering
 • wrong = verkeerd
 • to declare = verklaren
 • having a cold = verkouden
 • to tell = vertellen
 • finger = vinger
 • fish = vis
 • foot = voet
 • careful = voorzichtig
 • cheek = wang
 • to wash = wassen
 • to leave/to go away = weggaan
 • eyebrow = wenkbrauw
 • world = wereld
 • to know = weten
 • forefinger/index = wijsvinger
 • eyelash = wimper
 • place of residence = woonplaats
 • ointment/cream = zalf
 • independent = zelfstandig
 • such a = zo’n