Wozzol

Controleer altijd of een woordenlijst correct is voordat je hem gaat leren.

 • Engels Nederlands
 • to install = aanleggen / installeren
 • present = aanwezig
 • geography = aardrijkskunde
 • accountant/auditor = accountant
 • administrative = administratief
 • lawyer/solicitor = advocaat
 • affinity = affiniteit
 • agent/policeman = agent
 • answering machine = antwoordapparaat
 • architect = architect
 • student doctor = assistent in opleiding
 • evening group = avondgroep
 • job = baan
 • boss/manager = baas
 • counter = balie
 • counter assistant = baliemedewerker
 • bartender/barkeeper = barman
 • service/attendance = bediening
 • both = beide
 • nurse for elderly people = bejaardenverzorger
 • familiar/well-known = bekend
 • to determine = bepalen
 • attainable/within reach = bereikbaar
 • to reach/to achieve = bereiken
 • profession = beroep
 • professional military man = beroepsmilitair
 • order = bestelling
 • to prove = bewijzen
 • busy/occupied = bezig
 • by-job = bijbaan
 • biology = biologie
 • florist = bloemist
 • fascinating/exciting = boeiend
 • farmer = boer
 • shopping/message = boodschap
 • building-trade worker = bouwvakker
 • fireman = brandweerman
 • professional sportsman = beroepssporter
 • abroad/foreign country = buitenland
 • mayor/burgomaster = burgemeester
 • analytical chemist = chemicus
 • surgeon = chirurg
 • colleague = collega
 • to communicate = communiceren
 • course = cursus
 • course offer = cursusaanbod
 • course schedule = cursusplanning
 • day group = daggroep
 • dancer = danser
 • diet = dieet
 • veterinary = dierenarts
 • digital = digitaal
 • diplomatic = diplomatiek
 • teacher = docent / leerkracht / leraar
 • cloth/towel = doek
 • vicar/minister = dominee
 • continue/go on = doorgaan
 • to pass on = doorgeven
 • to connect/to put through = doorverbinden
 • German = Duits
 • nap/doze = dutje
 • dynamic = dynamisch
 • economy = economie
 • economist = econoom
 • enthusiastic = enthousiast
 • faculty = faculteit
 • bicycle repair shop = fietsenmaker
 • flexible = flexibel
 • photographer = fotograaf
 • cover-girl/model = fotomodel
 • French = Frans
 • full-time = fulltime
 • secret = geheim
 • interested = geïnteresseerd
 • easy = gemakkelijk
 • municipality = gemeente
 • history = geschiedenis
 • suitable/capable = geschikt
 • Greek = Grieks
 • group = groep
 • gym = gym
 • gymnastics = gymnastiek
 • handicrafts/crafts = handvaardigheid
 • memory = herinnering
 • help = hulp
 • ICT-specialist = ICT-specialist
 • entrance = ingang / toegang
 • engineer = ingenieur
 • te record = inspreken
 • mechanic/electrician = installateur
 • to adjust/to set = instellen
 • intake = intake
 • intake interview = intakegesprek
 • international = internationaal
 • yes/certainly = jazeker
 • journalist = journalist
 • right = juist
 • hairdresser = kapper
 • cashier = kassière
 • characteristic/feature = kenmerk
 • toothache = kiespijn
 • tailor = kleermaker
 • cook = kok
 • quality = kwaliteit
 • Latin = Latijn
 • compulsory educatoion = leerplicht
 • manager/person in charge = leidinggevende
 • speech therapist = logopedist
 • wages/salary = loon
 • social worker = maatschappelijk werker
 • social science = maatschappijleer
 • train driver = machinist
 • manager = manager
 • co-worker/employee = medewerkster
 • secondary school = middelbare school
 • possible = mogelijk
 • moment = moment
 • mechanic = monteur
 • musician = musicus
 • physics = natuurkunde
 • physicist = natuurkundige
 • network controller = netwerkbeheerder
 • level = niveau
 • notary = notaris
 • to note down/make a note = noteren
 • researcher/investigator = onderzoeker
 • not clear/indistinct = onduidelijk
 • compensation of expenses = onkostenvergoeding
 • to develop = ontwikkelen
 • development = ontwikkeling
 • education/studies = opleiding
 • optician = opticien
 • organisation = organisatie
 • convincing = overtuigend
 • parcel/packet = pakket
 • part-time = parttime
 • priest/rector = pastoor
 • personal/personally = persoonlijk
 • pilot = piloot
 • politician = politicus
 • porter/door keeper = portier
 • postman = postbode
 • practical = praktisch
 • programmer = programmeur
 • psychologist = psycholoog
 • to guess = raden
 • receptionist = receptionist
 • judge = rechter
 • to calculate = rekenen
 • to call/to shout = roepen
 • salary = salaris
 • chemistry = scheikunde
 • bargeman/skipper = schipper
 • shoemaker = schoenmaker
 • school = school
 • subject at school = schoolvak
 • cleaner = schoonmaker
 • writer = schrijver
 • secretary = secretaresse
 • specialist = specialist
 • to start = starten
 • stewardess/air hostess = stewardess
 • to draw = tekenen
 • telephone conversation = telefoongesprek
 • to call back = terugbellen
 • theoretical = theoretisch
 • therapist = therapeut
 • future = toekomst
 • interpreter = tolk
 • gardener = tuinman
 • to doubt = twijfelen
 • explanation = uitleg
 • to execute/to perform = uitvoeren
 • responsible = verantwoordelijk
 • to cause = veroorzaken
 • nurse = verpleegkundige
 • compulsory/obligatory = verplicht
 • villa = villa
 • voice mail = voicemail
 • cheap = voordelig
 • information/guidance = voorlichting
 • volunteer = vrijwilliger
 • voluntary work = vrijwilligerswerk
 • website = website
 • employee = werknemer
 • working hours = werktijd
 • work activities = werkzaamheden
 • mathematics = wiskunde
 • singer = zanger
 • self-employed person = zelfstandige