Wozzol

Controleer altijd of een woordenlijst correct is voordat je hem gaat leren.

 • Engels Nederlands
 • a shame = jammer
 • again = opnieuw
 • Anyway = maar goed
 • between = tussen
 • countryside = platteland
 • disappointed = teleurgesteld
 • each other = elkaar
 • Everywhere = Overal
 • mountain = berg
 • poor = arm / arme
 • tidy = opruimen
 • afterwards = daarna
 • announcement = mededeling
 • attention = aandacht
 • delayed = vertraagd
 • dolphins = dolfijnen
 • expected = verwacht
 • seal = zeehond
 • shark = haai
 • stay in = binnen blijven
 • vehicle = voertuig
 • whale = walvis
 • activity = activiteit
 • contact = contact opnemen met
 • design = ontwerpen
 • just = slechts
 • take = duren
 • tournament = toernooi
 • up to = tot
 • with = met
 • youth centre = jeugdcentrum
 • back = terug
 • Have a nice day! = Een prettige dag!
 • Let me see = Eens kijken
 • police officer = politieagent