Wozzol

Controleer altijd of een woordenlijst correct is voordat je hem gaat leren.

 • Engels Nederlands
 • to write off = afschrijven
 • to scare = bangmaken
 • in particular = in het bijzonder
 • participant = deelnemer
 • aim = doel
 • formula = formule
 • housework = huishoudelijk werk
 • insight into = inzicht in
 • shelf = legplank
 • charity = liefdadigheidsinstelling
 • to attend school = naar school gaan
 • inevitable = onvermijdelijk
 • to redecorate = opnieuw inrichten
 • convinced = overtuigd
 • to cope = zich weten te redden
 • naughty = stout
 • carpentry = timmeren
 • yet = toch / niettemin
 • access to = toegang tot
 • skill = vaardigheid
 • variety of = verscheidenheid aan
 • voluntary = vrijwillig
 • value = waarde
 • independent = zelfstandig
 • to tackle = aanpakken
 • alert = alarm
 • offending = beledigend
 • policy = beleid
 • particular = bepaalde
 • concerned = bezorgd
 • to block = blokkeren
 • to tolerate = toestaan
 • faith = geloof
 • devastated = hevig ontdaan
 • peers = leeftijdgenoten
 • to supply = leveren
 • male = man
 • emphasis = nadruk
 • to develop = ontwikkelen
 • to be open to = openstaan voor
 • to bully = pesten
 • to occur = plaatsvinden
 • wrist = pols
 • frequent = regelmatig
 • to text = sms'en
 • common = veel voorkomend
 • similar = vergelijkbaar / dezelfde
 • to provide = verschaffen