Wozzol

Controleer altijd of een woordenlijst correct is voordat je hem gaat leren.

 • Engels Nederlands
 • appropriately = toepasselijk
 • corporation = bedrijf / onderneming
 • to diagnose = vaststellen
 • edition = druk / oplage
 • to enrol = iemand inschrijven
 • to face = onder ogen zien / omgaan met
 • geared towards = gericht op
 • intervention = tussenkomst/ ingreep
 • kindergartner = kleuter
 • retreat = weekendverblijf / verblijf
 • to adapt = zich aanpassen
 • applicant = sollicitant
 • board and lodging = kost en inwoning
 • civil servant = ambtenaar
 • to condemn = veroordelen / sterk afkeuren
 • confidential = vertrouwelijk / confidentieel
 • to be convicted = veroordeeld zijn / schuldig bevonden zijn
 • counsellor = therapeut / welzijnswerker
 • decline = afname
 • to decrease = afnemen / dalen
 • deputy = waarnemend / plaatsvervangend
 • to deter = afschrikken
 • deterrent = afschrikmiddel
 • to be entitled to = recht hebben op
 • to exclude = uitsluiten
 • extensively = uitgebreid
 • fracture = botbreuk / breuk
 • to fracture = breken
 • involuntary = onopzettelijk
 • to monitor = controleren / in de gaten houden
 • to be opposed to = tegen zijn
 • option = keuze / optie
 • reassured = gerustgesteld
 • reference = referentie / getuigschrift
 • to retain = behouden / vasthouden aan
 • school fee = schoolgeld
 • to submit oneself to = zich onderwerpen aan
 • to tempt = verleiden
 • complexion = gelaatskleur
 • entire = heel
 • to postpone = uitstellen
 • relieved = opgelucht
 • restricted = beperkt
 • to adore = aanbidden
 • to alienate = vervreemden
 • apron = schort
 • to chatter = kakelen / kwebbelen / kletsen
 • content = tevreden
 • Duchess = hertogin
 • filthy = vuil / vies / smerig
 • hospitable = gastvrij
 • incompatible = onverenigbaar
 • nickname = bijnaam
 • to patch up = verbeteren
 • to put somebody up = iemand onderdak geven
 • rag = lap / doek / vod
 • recording = opname
 • to turn up = op komen dagen
 • convenient = gemakkelijke
 • to delete = verwijderen / weghalen
 • to disconnect = afsluiten
 • to eliminate = uitsluiten / buitensluiten
 • to facilitate = makkelijker maken
 • freightliner = vrachtschip
 • gateway = poort / toegang
 • to launch = op de markt brengen
 • nutrition = voedingsleer
 • preceded by = voorafgegaan door
 • prior to = voorafgaand aan
 • potential = mogelijkheden
 • to register with = inschrijven bij
 • to reject = afwijzen
 • to schedule = plannen
 • strain = spanning / druk
 • uninhibited = ongeremd / vrij
 • unrestricted = onbeperkt
 • witty = geestig / grappig
 • exhaustive = grondig / uitgebreid
 • to supervise = controleren / toezicht houden op
 • troublesome = lastig / vervelend
 • scornful = minachtend
 • to torment = kwellen