Wozzol

Controleer altijd of een woordenlijst correct is voordat je hem gaat leren.

 • Engels Nederlands
 • competitor = concurrent / mededinger
 • to liberate = bevrijden / vrijmaken
 • to accompany = begeleiden / vergezellen
 • ridge = richel / rand
 • ale = bier
 • archery = boogschieten
 • to capture = vangen / boeien
 • compatriot = landgenoot
 • cutting = bitter / scherp
 • to defy = weerstaan / het hoofd bieden aan / uitdagen
 • to display = tonen / laten zien
 • fervent = vurig / hartstochtelijk
 • to forge = vormen / bedenken
 • to grasp = begrijpen
 • notable = opvallend
 • ominous = onheilspellend
 • omnipresent = overal aanwezig
 • to outweigh = zwaarder wegen dan
 • overly = overdreven
 • to pursue = nastreven
 • range = verscheidenheid / reeks
 • reassurance = geruststelling
 • reigning = regerend
 • seething = ziedend / blind
 • stature = aanzien
 • tense = spannend
 • to persist = blijven bestaan
 • on a whim = in een opwelling
 • avalanche = lawine
 • to grab = vastpakken / grijpen
 • hazardous = gevaarlijk
 • marine = marinier
 • accessories = accessoires / iets dat ergens bij hoort
 • to bounce = stuiteren / springen
 • core = kern
 • dice = dobbelstenen
 • folly = dwaasheid / gekheid
 • friction = wrijving
 • impartial = onpartijdig
 • lap = ronde
 • to mutter = mompelen
 • pad = vulling
 • to proclaim = uitroepen tot
 • to put off = uitstellen
 • to resign oneself to = zich neerleggen bij / berusten in
 • to resume = hervatten
 • to shift = verplaatsen
 • to toss = opgooien / de lucht in gooien
 • versus = tegen
 • to witness = getuige zijn van
 • alien = vreemd / onbekend
 • delightful = heerlijk / zalig
 • destiny = noodlot / lot
 • disarming = ontwapenend
 • leisure = vrije tijd
 • ruthless = meedogenloos
 • stroke = slag
 • adaptable = flexibel
 • appetite = eetlust
 • cooperative = meewerkend
 • fortnight = twee weken / 14 dagen / veertien dagen
 • hospitality = gastvrijheid
 • laundry = wasserette
 • litter = afval / rommel
 • subscription to = abonnement op