Wozzol

Controleer altijd of een woordenlijst correct is voordat je hem gaat leren.

 • Engels Nederlands
 • ancestry = afkomst
 • anxious = iets heel graag willen
 • aspiring = ambitieus
 • curriculum = leerplan / aanbod en inhoud van vakken / inhoud en aanbod van vakken
 • displaced people = vluchtelingen
 • to embrace = gebruikmaken van / omvatten
 • to endure = verdragen / doorstaan
 • harrowing = aangrijpend
 • ordeal = pijnlijke ervaring
 • persecution = vervolging
 • preoccupied with = geestelijk erg bezig met
 • to represent = voorstellen
 • to reveal = onthullen / bekend maken
 • sole = enige
 • apathy = lusteloosheid
 • base = verachtelijk
 • billboard = aanplakbord
 • boxed in = opgesloten / beperkt
 • to conform to = zich aanpassen aan
 • to counteract = tegengaan
 • innovation = vernieuwing
 • perception of = beeld van
 • to reflect on = diep nadenken over
 • savage = wreed / wild / woest
 • to accelerate = versnellen
 • to award = toekennen
 • beyond dispute = buiten kijf
 • to cease = ophouden
 • to diminish = verminderen / minder worden
 • to lounge = luieren
 • to narrate = vertellen / voorlezen
 • prediction = voorspelling
 • to purchase = kopen / aanschaffen
 • random = willekeurig
 • to review = terugblikken op
 • sample = monster
 • to spit = spuwen
 • to trade = handelen
 • trespasser = overtreder
 • to abandon = in de steek laten / achterlaten
 • to acknowledge = erkennen
 • to demolish = slopen / niets heel laten van
 • extensive = veelomvattend
 • fine = boete
 • limb = ledemaat
 • outspoken = uitgesproken
 • to take a peep at = kijkje nemen in
 • prejudice = vooroordeel
 • to resist = weerstand bieden aan
 • restriction = beperking
 • to get the sack = de bons krijgen / ontslag krijgen / ontslagen worden
 • significant = aanzienlijk
 • surgery = operatie
 • to adjoin = grenzen aan
 • alley = steegje
 • booth = kraampje
 • to convey = meedelen / overbrengen
 • dash = spurt / sprint
 • discount = korting
 • to exhibit = tentoonstellen
 • flavour = smaak
 • pond = vijver
 • premises = gebouw en terrein
 • sewer = riool
 • skyscraper = wolkenkrabber
 • turkey = kalkoen
 • warehouse = pakhuis
 • to wrap = hullen in
 • dense = opeengepakt
 • litter = afval / rommel
 • to proceed = voortgaan
 • stabbing = steekpartij
 • to dedicate to = toewijden aan
 • ferociously = woest / wild / wreed
 • to intervene = tussen beide komen
 • porch = veranda
 • reduction = vermindering
 • reflection = nadenken