Wozzol

Controleer altijd of een woordenlijst correct is voordat je hem gaat leren.

 • Engels Nederlands
 • affiliation = band / verwantschap
 • composer = samensteller / schrijver
 • curve = bocht
 • earth-shocking = wereldschokkend
 • optical illusion = optisch bedrog
 • to preserve = in zijn originele staat houden / bewaren
 • to reside = wonen
 • roadblocks = wegversperring
 • slumber party = slaapfeestje / slaapfuif
 • to stifle = inhouden
 • to abolish = afschaffen
 • account = verslag
 • to deplore = betreuren
 • to frown = de wenkbrauwen fronsen / fronsen
 • idle = nietsdoend
 • to own up = opbiechten / bekennen / toegeven
 • public school = privé kostschool
 • to be subjected to = blootstaan aan / onderworpen worden aan
 • tramp = zwerver
 • to turn a blind eye to = een oogje dichtknijpen
 • vivid = levendig
 • witness = getuige
 • to apply for = aanvragen
 • to condemn = veroordelen
 • decade = periode van 10 jaar / decennium
 • to deprive = ontnemen / onthouden
 • to hamper = belemmeren
 • hazardous = gevaarlijk / riskant
 • obligation = verplichting
 • outbreak = uitbraak
 • proceeds = opbrengsten
 • to subscribe to = inschrijven voor
 • chilly = kil
 • coincidence = samenloop van omstandigheden / toeval
 • to conform to = zich aanpassen aan
 • drawback = nadeel / bezwaar
 • to exceed = overtreffen
 • inquisitive = nieuwsgierig
 • livelihood = de kost
 • odds and ends = rommel / prullen
 • rash = overhaast / overijld
 • resourceful = vindingrijk
 • to shrink away from = terugdeinzen voor
 • to suppress = onderdrukken
 • to unify = één maken / verenigen
 • worthwhile = de moeite waard
 • appalling = verschrikkelijk / zeer slecht
 • alienated = zich vervreemd / buitengesloten
 • to be chaired = voorgezeten
 • commemorations = herdenkingsfeesten
 • to demolish = volledig vernielen / slopen
 • to devastate = uitroeien
 • distinguished = belangrijk / onderscheiden
 • empathy = inlevingsvermogen
 • focus = het middelpunt van de aandacht
 • policy = beleid
 • to grieve = treuren
 • inquiry = onderzoek
 • to make amends = goedmaken
 • to emerge = naar boven komen / tevoorschijn komen
 • to ratify a bill = een wetsvoorstel goedkeuren
 • reconciliation = verzoening
 • to restore = herstellen
 • settlement = kolonisatie
 • significantly = aanzienlijk
 • undue = buitensporig
 • to adore = aanbidden
 • barren = onvruchtbaar
 • to drift = doelloos rondzwalken
 • illiterate = analfabeet
 • invaluable = waardevol / onschatbaar
 • modest = bescheiden
 • narrative = verhaal
 • outlook on = kijk op
 • prosperous = welvarend
 • to put someone up = iemand onderdak verschaffen
 • scores of = tientallen / heel veel
 • shed = schuur / schuurtje
 • smashing = fantastisch / geweldig
 • wholesome = gezond
 • youth hostel = jeugdherberg