Wozzol

Controleer altijd of een woordenlijst correct is voordat je hem gaat leren.

 • Engels Nederlands
 • to discuss = bespreken
 • to order = bestellen
 • to be involved in = betrokken zijn bij
 • to continue = doorgaan met / doorgaan
 • village = dorp
 • to make an application = een aanvraag indienen
 • relatives = familieleden / familie
 • guide = gids
 • quite = helemaal
 • main character = hoofdpersoon
 • effort = inspanning
 • tool = instrument
 • subtitle = ondertitel
 • subject = onderwerp
 • to notice = opmerken
 • view of = opvatting van
 • on purpose = opzettelijk
 • to trust = vertrouwen
 • to spoil = verwennen
 • reference = verwijzing
 • progress = vorderingen
 • to appreciate = waarderen
 • profit = winst
 • throughout = zijn hele leven lang
 • application = aanvraag
 • image = beeld
 • to involve = ergens bij betrekken
 • to claim = beweren
 • awareness = bewustzijn
 • to bear in mind = er aan denken
 • screening = doorlichting
 • rewarding = lonend / belonend
 • unlimited = onbeperkt
 • in spite of / despite = ondanks
 • to launch = starten
 • criminal record = strafblad
 • to sentence = veroordelen
 • request = verzoek
 • to appeal to = een beroep doen op
 • aware of = zich bewust van
 • blunt = bot
 • grateful = dankbaar
 • frankly = eerlijk gezegd
 • fortunately = gelukkig
 • to feel at ease = op je gemak voelen
 • armed = gewapend
 • actually = in feite
 • apparently = kennelijk
 • disgusted = met afkeer vervuld
 • inferior = minderwaardig
 • to ignore = negeren
 • can't stand = niet uit kunnen staan
 • unreliable = onbetrouwbaar
 • to face = onder ogen zien
 • to deny = ontkennen
 • relief = opluchting
 • to exaggerate = overdrijven
 • virtually = praktisch
 • court = rechtbank
 • to fancy = vallen op
 • to establish = vaststellen
 • amazingly = tot mijn verbazing
 • surprisingly = verrassend genoeg
 • confusion = verwarring
 • to flee = vluchten
 • benefit = voordeel
 • dreadful = vreselijk
 • sociable = vriendelijk
 • generosity = vrijgevigheid
 • desperate = wanhopig
 • to slip away = wegglippen
 • domestic appliance = huishoudelijk apparaat
 • capability = bekwaamheid
 • offensive = beledigend
 • to interfere = zich bemoeien met
 • approachable = benaderbaar
 • cure = geneesmiddel
 • to get fed up with = genoeg krijgen van
 • upset = geschokt
 • to tend to = de neiging hebben
 • staff = personeel
 • editor = redacteur
 • point of view = standpunt
 • for ages = al tijden
 • to a certain extent = tot op zekere hoogte
 • definitely = zeker
 • to take off = aanslaan
 • it's over and done with = dan is het afgelopen
 • to respond = antwoorden
 • limitations = beperking
 • embarrassing = beschamend
 • to consider = beschouwen als
 • to compete with = concurreren
 • to keep in touch with = contact houden met
 • to participate = deelnemen aan
 • to request = formeel en vriendelijk verzoeken
 • to cheat = fraude plegen
 • awkward = gênant
 • regularly = geregeld
 • commonly = gewoonlijk
 • Let's call it a night. = welterusten
 • to reveal = openbaar maken
 • option = keuze
 • cute = knap
 • blank = leeg
 • lip gloss = lipglans
 • level = niveau
 • among = onder
 • to maintain = onderhouden
 • unpredictable = onvoorspelbaar
 • temporarily / temporary = tijdelijk
 • to come across = toevallig vinden
 • to add = eraan toevoegen
 • to tear something apart = iets uit elkaar scheuren
 • frequent = regelmatig
 • annoying = vervelend
 • to refer to = verwijzen naar
 • password = wachtwoord
 • poverty = armoede
 • guidance = begeleiding
 • evidence = bewijs
 • chips = friet
 • community = gemeenschaps
 • affection = genegenheid
 • to put up with = genoegen nemen met
 • joint = gezamenlijk
 • domestic violence = huislijk geweld
 • the essence = kern
 • to match with = koppelen aan
 • vacant = onvervuld
 • in the long run = op de lange duur
 • achievement = prestatie
 • to row = ruzie maken
 • chip shop = snackbar
 • nowadays = tegenwoordig
 • so far = tot dusverre
 • volunteer = vrijwilliger
 • unemployment = werkeloosheid
 • protection = bescherming
 • decision = besluit
 • deputy headmaster = conrector
 • diary = dagboek
 • mental = geestelijk
 • liar = leugenaar
 • depressed = neerslachtig
 • to deal with = omgaan met
 • exaggerated = overdreven