Wozzol

Controleer altijd of een woordenlijst correct is voordat je hem gaat leren.

 • Engels Nederlands
 • mental = geestelijk
 • tense = gespannen
 • bold = gewaagd
 • to upset = in de war sturen
 • approach = methode
 • to underestimate = onderschatten
 • supportive = ondersteunend / steunend
 • in that way = op die manier
 • to conquer = overwinnen
 • pace = tempo
 • exhausted = uitgeput
 • satisfaction = voldoening
 • satisfactory = bevredigend
 • extremely = buitengewoon
 • prayer = gebed
 • passionate = hartstochtelijk
 • to involve = inhouden
 • ultimate = laatst
 • courageous = moedig
 • unfortunate = ongelukkig
 • magnificent = prachtig
 • comfort = troost
 • to slip = uitglijden
 • sociable = vriendelijk
 • marvellous = wonderbaarlijk
 • definitely = zeker
 • to prove = aantonen
 • hesitantly = aarzelend
 • conventional = alledaags
 • skilful = bekwaam
 • to achieve = bereiken
 • security guard = beveiligingsbeambte
 • evidence = bewijs
 • peculiar = bijzonder
 • belly = buik
 • crisps = chips
 • huge = enorm
 • to recognise / to admit = erkennen
 • to consume = eten en drinken
 • imagination = fantasie
 • pint = groot glas
 • semi-final = halve finale
 • entire = heel
 • to feature = de hoofdrol spelen
 • notion = idee
 • capable of = in staat om
 • lean = mager en fit
 • medieval = middeleeuws
 • to require = nodig hebben
 • to hug = omhelzen
 • unusual = ongewoon
 • to abandon = opgeven
 • striking = opvallend
 • fashionable = populair
 • to host = presenteren
 • to broadcast live = rechtreeks uitzenden
 • straight from = rechtstreeks uit
 • to calculate = rekenen
 • giant = reus
 • to shrug your shoulders = je schouders ophalen
 • slender = slank en aantrekkelijk
 • crafty = sluw
 • swift = snel
 • at least = tenminste
 • tournament = toernooi
 • to excel = uitblinken
 • determination = vastberadenheid
 • astonishing / amazing = verbazingwekkend
 • to ban = verbieden
 • to come of age = volwassen worden
 • rage / fury = woede
 • to turn = worden
 • prime time = zendtijd met de grootste kijkdichtheid
 • stock exchange = aandelenbeurs / beurs
 • appeal = aantrekkingskracht
 • urge = sterke drang
 • upset = geschokt
 • extreme = gevaarlijk en opwindend
 • disabled = invalide
 • scar = litteken
 • to convince somebody of something = overtuigen
 • crew = ploeg
 • wheelchair = rolstoel
 • gear / equipment = uitrusting
 • addiction = verslaving
 • tough = zwaar
 • occasional = af en toe
 • to take up = beginnen
 • to stress = benadrukken
 • elbow = elleboog
 • gradually = geleidelijk
 • slope = helling
 • helmet = helm
 • angle = hoek
 • attitude = houding
 • to maintain = onderhouden
 • exaggerated = overdreven
 • wrist = pols
 • series = reeks
 • ample = ruim voldoende
 • scrape = schaafwond
 • rapids = stroomversnellingen
 • to disturb = storen / verstoren
 • skill = vaardigheid
 • to twist = verzwikken
 • to fix somebody up = iemand voorzien
 • unsteady = wankel
 • authority = autoriteit
 • case = geval
 • thrill-seeker = iemand die de spanning opzoekt
 • informal = informeel
 • to scratch = krassen
 • elevator = lift
 • curiosity = nieuwsgierigheid
 • surface = oppervlak
 • to challenge = uitdagen
 • to vary = variëren
 • to display = tonen / vertonen
 • to assume = aannemen
 • it is assumed that = er wordt aangenomen dat
 • craft = ambacht
 • treatment = behandeling
 • genuinely = echt
 • cabin = blokhut / hut
 • currently = momenteel
 • emergency = nood / voor noodgevallen
 • maintenance = onderhoud
 • excitement = opwinding
 • to apply for = solliciteren naar
 • to broaden = verruimen