Wozzol

Controleer altijd of een woordenlijst correct is voordat je hem gaat leren.

 • Engels Nederlands
 • to attract = aantrekken
 • guidance = begeleiding
 • specific = bepaald
 • to be bothering = dwarszitten
 • community = gemeenschap
 • to be related to = in verband staan met
 • charity = liefdadigheidsinstelling
 • at ease = op je gemak
 • drama = toneel
 • extremely = uiterst
 • exchange = uitwisseling
 • to sort out = ordenen
 • subject = vak
 • voluntary = vrijwillig
 • site = bouwplaats / plaats
 • requirement = eis
 • appropriate = geschikt
 • with reference to = naar aanleiding van
 • to improve = verbeteren
 • a school of pre-university education = vwo