Wozzol

Controleer altijd of een woordenlijst correct is voordat je hem gaat leren.

 • Engels Nederlands
 • impact = enorm effect
 • to fail = er niet in slagen
 • to apply to = gelden voor
 • appropriate = geschikt
 • cases = gevallen
 • desired = gewenst
 • limit = grens
 • hollow = hol
 • in response to = in antwoord op
 • to put into practice = in praktijk brengen
 • today's youth = jeugd
 • youngster = jongere
 • powerful = krachtig
 • issue = kwestie
 • peers = leeftijdgenoten
 • physical = lichamelijk
 • rather than = liever dan
 • measures = maatregelen
 • to have control over = macht hebben over
 • environment = omgeving
 • component = onderdeel
 • to underestimate = onderschatten
 • to lack = ontbreken
 • to develop = ontwikkelen
 • to trace = opsporen
 • discipline problems = ordeproblemen
 • conviction = overtuiging
 • staff = personeel
 • to bully = pesten
 • to occur = plaatsvinden
 • to tease = plagen
 • attempt = poging
 • headmaster = rector
 • frequent = regelmatig / vaak voorkomend
 • schedule = rooster
 • cooperation = samenwerking
 • similar = soortgelijk
 • view = standpunt
 • to express = uitspreken
 • to stretch = uitstrekken
 • to vary = varierën
 • to deserve = verdienen
 • to reduce = verminderen
 • to provide = verschaffen
 • several = verscheidene
 • far-reaching = vérstrekkend
 • to gather = verzamelen
 • to refer to = verwijzen naar
 • value = waarde
 • desperate = wanhopig
 • to keep off = weghouden van
 • to indicate = wijzen (erop) / wijzen
 • roots = wortels
 • hectic = zeer druk
 • caring = zorgzaam
 • to attract = aantrekken
 • guidance = begeleiding
 • specific = bepaald
 • to be bothering = dwarszitten
 • community = gemeenschap
 • to be related to = in verband staan met
 • charity = liefdadigheidsinstelling
 • at ease = op je gemak
 • drama = toneel
 • extremely = uiterst
 • exchange = uitwisseling
 • to sort out = ordenen
 • subject = vak
 • voluntary = vrijwillig
 • site = bouwplaats / plaats
 • requirement = eis
 • with reference to = naar aanleiding van
 • to improve = verbeteren
 • a school of pre-university education = vwo