Wozzol

Controleer altijd of een woordenlijst correct is voordat je hem gaat leren.

 • Engels Nederlands
 • council = gemeenteraad
 • to flee = ontvluchten
 • to get access to = toegang krijgen tot
 • persecution = vervolging
 • refugees = vluchtelingen
 • academic = slim en leergierig / leergierig en slim
 • standards = normen
 • beyond dispute = ongetwijfeld / zeker / zonder twijfel
 • to catch up on = een achterstand wegwerken
 • to cope = je weten te redden
 • to curl up = je oprollen
 • to distinguish = onderscheid maken / onderscheid zien
 • edge = rand
 • excellence = uitmuntendheid
 • to fail = er niet in slagen
 • hallmarks = kenmerkend
 • to keep yourself to yourself = niet veel zeggen / op jezelf zijn
 • mental arithmetic = hoofdrekenen
 • negotiation = onderhandeling
 • prestigious = gerenommeerd / prestigieus
 • to secure = bemachtigen / zich verzekeren van
 • virtually = feitelijk / vrijwel
 • whilst = terwijl
 • to alter = veranderen
 • awareness = bewustzijn
 • to cease = ophouden / stoppen
 • concept = begrip
 • distinctive = kenmerkend / karakteristiek
 • to expose = aan het licht brengen
 • heritage = erfgoed
 • to interfere with = belemmeren / verstoren
 • municipality = gemeente
 • pay slip = loonstrookje
 • supportive = aanmoedigend / helpend
 • devoted = toegewijd
 • to envy = jaloers zijn op
 • to found = oprichten / stichten
 • liberal = ruimdenkend
 • to long for = sterk verlangen naar
 • promptly = precies / stipt
 • to be related = familie zijn
 • twin sister = tweelingzus
 • acknowledge = erkennen
 • ancestors = voorvaders
 • attentive = oplettend
 • captivity = gevangenschap
 • exhaustive = grondig / uitgebreid
 • inquiry = onderzoek
 • to supervise = controleren / toezicht houden op
 • troublesome = lastig / vervelend
 • unemployment = werkeloosheid
 • accomplished = volbracht
 • artificial = kunstmatig
 • to confirm = bevestigen
 • impressive = indrukwekkend
 • medieval = middeleeuws
 • substantial = aanzienlijk
 • talkative = spraakzaam
 • to tease = plagen