Wozzol

Controleer altijd of een woordenlijst correct is voordat je hem gaat leren.

 • Engels Nederlands
 • bewildered = verbijsterd
 • boundary = grens
 • to ensue = erop volgen
 • to maintain = in stand houden / behouden
 • on the straight and narrow = op het rechte pad
 • parenting = ouderschap / opvoeding
 • potentially = mogelijk
 • to acknowledge = erkennen / toegeven
 • collapse = instorten
 • competitors = concurrent / mededinger
 • to liberate = bevrijden / vrijmaken
 • nuisance = ergernis
 • participant = deelnemer
 • predictable = voorspelbaar
 • spectators = toeschouwer
 • trail = pad
 • to anticipate = verwachten / voorzien
 • appropriate = passend
 • avalanche = lawine
 • to be busted = gearresteerd worden
 • to convey = overbrengen
 • disabled person = invalide
 • to disguise = verbergen
 • to exceed = overtreffen
 • to focus = zich concentreren
 • to grab = vastpakken / grijpen
 • gravity = zwaartekracht
 • hazardous = gevaarlijk
 • to interpret = verklaren
 • marine = marinier
 • to survey = inspecteren
 • unprecedented = nog niet eerder voorgekomen / ongekend
 • band = strook
 • to blare = luid en onplezierig doen klinken / schallen / brullen
 • blizzard = sneeuwstorm
 • to condense = verkort weergeven
 • convenience store = winkeltje dat eten, kranten e.d. verkoopt en altijd open is / winkeltje
 • deluge = stortvloed
 • font = lettertype
 • issue = nummer
 • knowledgeable = goed geïnformeerd / goed op de hoogte
 • to litter = vervuilen
 • onslaught = aanval
 • promotional materials = advertentie / reclame
 • segment = deel
 • to skyrocket = vliegen omhoog
 • a white lie = een leugentje om bestwil
 • to convict = veroordelen / formeel beschuldigen van
 • to defy = trotseren / uitdagen
 • to embrace = omhelzen
 • to execute = uitvoeren
 • pad = vulling
 • partially = gedeeltelijk
 • to restrain yourself = zich beheersen
 • treacherous = verraderlijk
 • to tread on = stappen op
 • vein = ader
 • adaptable = flexibel
 • applicant = sollicitant
 • cooperative = meewerkend
 • fortnight's = twee weken / 14 dagen / veertien dagen
 • hospitality = gastvrijheid
 • laundry = wasserette
 • registered = gediplomeerd