Wozzol

Controleer altijd of een woordenlijst correct is voordat je hem gaat leren.

 • Engels Nederlands
 • collaboration = samenwerking
 • core = kern
 • to have an impact on = grote invloed hebben op / effect hebben op
 • armoury = wapenrusting
 • at a stroke = in één keer / ineens
 • to be charged with = iemand de taak geven / iemand de verantwoordelijkheid geven
 • to fulminate against = heftig uitvaren tegen / fel bekritiseren
 • to infringe on = schenden / inbreuk plegen op
 • to put off = afschrikken
 • substance = drugs of alcohol / alchohol of drugs / drugs
 • backbone = ruggengraat
 • complexion = gelaatskleur
 • to fade = geleidelijk verdwijnen
 • persistence = volharding
 • primary = eerste / voornaamste
 • headmaster = hoofd / directeur / schoolhoofd
 • to promote = reclame maken voor / bevorderen
 • to retain = bewaren / behouden
 • stable = stal
 • drawbacks = nadelen
 • to exceed = overtreffen
 • expenses = kosten / onkosten
 • inquisitive = nieuwsgierig
 • invaluable = van onschatbare waarde / zeer waardevol
 • livelihood = levensonderhoud
 • option = keuze / mogelijkheid
 • possessions = bezittingen
 • rash = overhaast / overijld
 • to recommend = aanbevelen
 • resourceful = vindingrijk
 • to suppress = onderdrukken
 • to unify = verenigen / tot één maken
 • worthwhile = de moeite waard
 • abyss = afgrond
 • to administer = opleggen
 • allure = aantrekkingskracht
 • aptitude = aanleg / talent
 • current = stroom
 • derogatory = kleinerend / vernederend
 • descent = afkomst
 • to devastate = vernietigen / uitroeien
 • to dwindle = kleiner worden / afnemen / minder worden
 • genocide = volkerenmoord / rassenmoord
 • indigenous = autochtoon / inheems
 • inhospitable = onvriendelijk / ongastvrij
 • judicial = rechterlijk
 • malevolent = kwaadwillig / boosaardig
 • malice = kwaadaardigheid
 • outpourings = ontboezemingen
 • perpetrator = dader
 • to ponder = serieus nadenken over
 • rejects = mislukkelingen / uitschot
 • reprisal = vergelding
 • scholarly = wetenschappelijk
 • self-consciousness = zelfbewustzijn
 • a smear = een vlek / een smet
 • subsequent = erop volgend / later
 • whilst = terwijl
 • lunatic = krankzinnige