Wozzol

Controleer altijd of een woordenlijst correct is voordat je hem gaat leren.

 • Engels Nederlands
 • supernatural = bovennatuurlijk
 • to become fascinated with = geboeid geraakt door
 • to raise = grootbrengen
 • minor = minder belangrijk
 • disadvantages = nadelen
 • incredible = ongelooflijk
 • to attend school = op school zitten
 • generally = over het algemeen
 • to survive = overleven
 • to run into = terechtkomen
 • to track = traceren
 • to intend = van plan zijn
 • similar = vergelijkbaar
 • to bore = vervelen
 • to refer to = verwijzen naar
 • to accomplish = bereiken
 • available = beschikbaar
 • to show up = komen opdagen
 • at a loss = niet weten wat te doen of wat te zeggen
 • among other things = onder andere
 • to launch = op de markt brengen
 • to grab = plotseling grijpen / pakken
 • stage = podium
 • to sniff = snotteren
 • loyal = trouw
 • to release = uitbrengen
 • follow-up = vervolg
 • to appreciate = waarderen
 • department store = warenhuis
 • to set out = beginnen
 • particular = bepaald
 • concern = bezorgdheid
 • to pray = bidden
 • depressing = deprimerend
 • qualification = diploma
 • to carry on = doorgaan
 • unit = eenheid
 • owner = eigenaar
 • patience = geduld
 • spiritual = geestelijk
 • religion = godsdienst
 • to be keen = graag mogen
 • horror = griezel
 • male = mannelijk
 • failure = mislukking
 • native language = moedertaal
 • currently = op dit moment
 • to record = opnemen
 • sacrifice = opoffering
 • to detect = opsporen
 • to conquer = overwinnen
 • to bully = pesten
 • to divorce = scheiden
 • tension = spanning
 • dumb = stom
 • to comfort = troosten
 • to change my mind = van gedachten veranderen
 • determination = vastberadenheid
 • responsibility = verantwoordelijk
 • nurse = verpleger / verpleegster
 • to relate = vertellen
 • to prevent = voorkómen
 • desperate / desperately = wanhopig
 • to settle = zich vestigen
 • ward = ziekenzaal
 • to announce = aankondigen
 • to assume = aannemen
 • disapproval = afkeuring
 • scared = bang
 • to treat = behandelen
 • to match = bij elkaar passen
 • outfit = bij elkaar passende kleding
 • source = bron
 • to bother = dwarszitten
 • actually = eigenlijk
 • complaint = klacht
 • to complain = klagen
 • form = klas
 • period = lesuur
 • target = mikpunt
 • to ignore = negeren
 • occasionally = nu en dan
 • environment = omgeving
 • insecure = onzeker
 • to stand out = opvallen
 • to respond to = reageren op
 • to admit = toegeven
 • appearance = uiterlijk
 • upset = van streek
 • to gain = verkrijgen
 • to settle in = zich installeren
 • to go along with = akkoord gaan
 • to confess = bekennen
 • order = bestelling
 • to slip = glijden
 • customer = klant
 • to slip your mind = ontschieten
 • to convince = overtuigen
 • embarrassing = pijnlijk
 • guilty = schuldig
 • to be due = verwacht worden
 • to nurse = verzorgen
 • incident = voorval
 • At first = aanvankelijk
 • though = alhoewel
 • entertainment = amusement
 • afterwards = daarna
 • therefore = daarom
 • luckily = gelukkig
 • secondary school = middelbare school
 • in order to = om
 • soon = spoedig
 • at last = ten slotte
 • unless = tenzij
 • until = totdat / tot
 • finally = uiteindelijk
 • so that = zodat