Wozzol

Controleer altijd of een woordenlijst correct is voordat je hem gaat leren.

 • Engels Nederlands
 • arrival = aankomst
 • on my own = alleen
 • asylum seeker = asielzoeker
 • treatment = behandeling
 • basic = belangrijkste
 • to be available to = beschikbaar zijn voor
 • definitely = beslist
 • agency = bureau
 • services = dienstverlening
 • to be honest / frankly = eerlijk gezegd
 • area = gebied
 • place of birth = geboorteplaats
 • proper = geschikt
 • health = gezondheid
 • hostel = jeugdherberg
 • border = landgrens / grens
 • to run = leiden
 • tough = moeilijk
 • to be surrounded by = omsingeld zijn door
 • investigation into = onderzoek naar
 • unsuitable = ongeschikt
 • support = steun
 • interpreter = tolk
 • report = verslag
 • waiting room = wachtkamer
 • to assume = aannemen / veronderstellen
 • primary school = basisschool
 • except = behalve
 • to be aware of = bewust zijn van
 • particularly = bijzonder / vooral
 • to play draughts = dammen
 • qualifications = diploma
 • to pretend = doen alsof
 • actually / basically = eigenlijk
 • armchair = leunstoel
 • actual = feitelijk
 • to be eager to = heel graag willen
 • to join in = meedoen
 • adulthood = meerderjarigheid
 • deliberately = opzettelijk
 • to play chess = schaken
 • vivid = scherp
 • encouragement = stimulans
 • dim = vaag
 • skill = vaardigheid
 • whatever = welke dan ook
 • pocket money = zakgeld
 • to recall = zich herinneren
 • to discourage = afhouden van
 • everyday = alledaags
 • renowned for = beroemd om
 • considered = beschouwd worden als
 • to view = beschouwen
 • to graduate = diploma halen
 • acquaintance = kennis
 • stubborn = koppig
 • lecture = lezing
 • contemporary = modern
 • valuable = nuttig
 • environment = omgeving / milieu
 • conditions = omstandigheden
 • inevitable = onvermijdelijk
 • overwhelming = onweerstaanbaar
 • hesitant = onzeker
 • come across = overkomen
 • rural = plattelands…
 • stage = podium
 • square in her face = recht in haar gezicht
 • urban = stedelijk
 • smelly = stink
 • access to = toegang tot
 • to feel embarrassed = van je stuk gebracht
 • shy = verlegen
 • compulsory = verplicht
 • spare time = vrije tijd
 • consciously = welbewust
 • widespread = wijdverspreid
 • degree = academische titel
 • working-class = arbeiders...
 • order = bestelling
 • to regret = betreuren
 • to challenge = betwisten
 • to keep in touch with = contact houden met
 • actually = daadwerkelijk
 • fuss = drukte
 • relatives = familie
 • opportunity / occasion = gelegenheid
 • fortunately = gelukkig
 • affection = genegenheid
 • tremendously = geweldig
 • to rebel = in opstand komen
 • to be linked to = in verband staan met
 • estate = landgoed
 • to resemble = lijken op
 • incredibly = ongelooflijk
 • countryside = platteland
 • virtually = praktisch
 • to support = steunen
 • interrupting = storen
 • fairly = tamelijk
 • determined = vastberaden
 • to refer to = verwijzen naar
 • desperate = wanhopig
 • to commit suicide = zelfmoord plegen
 • to attract = aantrekken / trekken
 • poverty = armoede
 • guidance = begeleiding
 • evidence = bewijs
 • blunt = bot
 • to refer = doorverwijzen
 • decent = fatsoenlijk
 • community = gemeenschap
 • to cure = genezen
 • domestic violence = huiselijk geweld
 • essence = kern
 • to match to = koppelen
 • to face the facts = de feiten onder ogen zien
 • vacant = leeg
 • government = overheid
 • achievement = prestatie
 • scheme = project
 • to row = ruziemaken
 • chip shop = snackbar
 • nowadays = tegenwoordig
 • temporary = tijdelijk
 • surprisingly = verrassend genoeg
 • volunteers = vrijwilligers
 • suicide = zelfmoord
 • appeal = aantrekkingskracht
 • gratitude = dankbaarheid
 • target = doel
 • to carry on = doorgaan
 • to float = drijven
 • to hold first rank = eerste plaats innemen
 • impression = indruk
 • to bother = lastigvallen
 • to bully = pesten
 • debt = schuld
 • eventually = uiteindelijk
 • upset = van streek
 • to establish = vaststellen