Wozzol

Controleer altijd of een woordenlijst correct is voordat je hem gaat leren.

 • Engels Nederlands
 • presence = aanwezigheid
 • indications = aanwijzingen
 • to determine = bepalen
 • involved = betrokken
 • evidence = bewijsmateriaal / bewijs
 • belongings = bezittingen
 • to anger = boos maken
 • diary = dagboek
 • to share = delen
 • heartbroken = diepbedroefd
 • goal = doel
 • lack of = gebrek aan
 • behaviour = gedrag
 • common = gemeenschappelijk
 • to lend a hand = hulp bieden
 • can't help but = kan het niet laten
 • invasion of = inbreuk op
 • caring = meelevend
 • clean = niet drugsgebruikend
 • to negotiate = onderhandelen
 • immediately = onmiddellijk
 • at an early age = op jonge leeftijd
 • issues = problemen
 • adolescents = pubers
 • to hang out = rondhangen
 • argument = ruzie
 • established = vastgesteld
 • a desire for = verlangen naar
 • to suspect = vermoeden
 • destructive = vernietigend
 • trust = vertrouwen
 • expectations = verwachtingen
 • according to = volgens
 • odd = vreemd
 • mental = geestelijk
 • tense = gespannen
 • bold = gewaagd
 • to upset = in de war sturen
 • approach = methode
 • supportive = ondersteunend
 • in that way = op die manier
 • to conquer = overwinnen
 • muscle = spier
 • pace = tempo
 • in the stands = op de tribune
 • to require = vereisen
 • satisfaction = voldoening
 • stock exchange = aandelenbeurs / beurs
 • to get injured = een blessure oplopen
 • disabled = gehandicapt
 • upset = geschokt
 • extreme = gevaarlijk en opwindend
 • scar = litteken
 • thrill / excitement = opwinding
 • to convince = overtuigen
 • local = plaatselijke bewoner
 • crew = ploeg
 • wheelchair = rolstoel
 • to somersault = salto maken
 • urge = sterke drang
 • gear = uitrusting
 • due to = vanwege
 • to be addicted to = verslaafd zijn aan
 • addiction = verslaving
 • vehicle = voertuig
 • suicide rates = zelfmoordcijfers
 • tough = zwaar
 • current affairs = actualiteiten
 • major = belangrijkste / belangrijke
 • policy = beleid
 • petrol = benzine
 • to object to = bezwaar maken tegen
 • library = bibliotheek
 • to glitter = blinken
 • decade = decennium
 • health warning = waarschuwing voor de gezondheid
 • neat = fraai
 • consequences = gevolgen
 • corporation = groot bedrijf
 • entire = heel
 • to recognize = herkennen
 • tiniest = kleinste
 • mainstream = meest gangbare
 • brand = merk
 • hardly = nauwelijks
 • cover = omslag
 • unconsciously = onbewust
 • underestimate = onderschatten
 • illegible = onleesbaar
 • to go unnoticed = onopgemerkt blijven
 • cereals = ontbijtgranen
 • billboards = reclamebord
 • bar = reep
 • to get hold of = te pakken krijgen
 • to crash into = tegen iets opbotsen
 • whereas = terwijl
 • admittedly = toegegeven
 • counter = toonbank
 • vast = uitgebreid
 • to be supposed to = verondersteld worden
 • to refer to = verwijzen naar
 • shop assistant = winkelbediende
 • to wonder = zich afvragen
 • indication = aanduiding
 • otherwise = anders
 • reward = beloning
 • van = bestelwagen
 • occupation = bezigheid
 • to invade = binnendringen
 • on top of that = daar komt nog bij
 • gesture = gebaar
 • to be faced with = geconfronteerd worden met
 • moderate = gematigd
 • average = gemiddeld
 • face = gericht zijn naar
 • case = geval
 • to grant = geven
 • favour = gunst
 • greed = hebzucht
 • entirely = helemaal
 • briefly = kort
 • deliberately = met opzet
 • to involve = met zich meebrengen
 • illegal = onwettig
 • to inflate = opblazen
 • remark = opmerking
 • screwdriver = schroevendraaier
 • tension = spanning
 • to grab hold of = stevig vastpakken
 • review = terugblikken
 • to tremble = trillen
 • among = onder
 • to assume = aannemen
 • appeal = aantrekkingskracht
 • crafts = ambachten
 • cabin = blokhut
 • rewarding = dankbaar
 • genuinely = echt / werkelijk
 • he is assumed to = er wordt aangenomen dat hij
 • angle = hoek
 • current = huidig
 • costs of living = kosten van levensonderhoud
 • currently = momenteel
 • emergency = nood...
 • maintenance = onderhoud
 • development = ontwikkeling
 • staff = personeel
 • to apply for = solliciteren naar
 • to admit = toegeven
 • allowance = toelage
 • exhausted = uitgeput
 • to broaden = verruimen