Wozzol

Controleer altijd of een woordenlijst correct is voordat je hem gaat leren.

 • Engels Nederlands
 • all things considered = al met al
 • motorist = automobilist
 • insults = beledigingen
 • polite = beleefd
 • to claim = beweren
 • that goes without saying. = dat is vanzelfsprekend.
 • to pretend to = doen alsof
 • a Briton = een Brit
 • to flash = flikkeren
 • gesture = gebaar
 • faith = geloof
 • to provoke somebody = iemand treiteren
 • on the contrary = integendeel
 • rude = lomp
 • cousin = neef / kind van broer of zus
 • nephew = neef / kind van oom of tante
 • among = onder
 • cause = oorzaak
 • poll = opiniepeiling / opinie
 • countryside = op het platteland
 • overcrowded = overbevolkt
 • generally / on the whole = over het algemeen
 • to commit = plegen
 • victim = slachtoffer
 • stuff = spullen
 • rather = tamelijk
 • whereas = terwijl / daarentegen
 • yet = toch
 • bound to = vast en zeker
 • to swear = vloeken
 • queue = wachtende rij mensen
 • widespread = wijdverspreid
 • trolley = winkelwagentje
 • to deal with = aanpakken (een probleem) / aanpakken
 • on the other hand = aan de andere kant
 • liberation = bevrijding
 • for instance = bijvoorbeeld
 • on top of that = daar komt nog bij dat / daar komt nog bij
 • armed = gewapend
 • unfortunately = helaas
 • attitude = houding
 • temper = humeur
 • to recall = in herinnering brengen
 • to survey = onderzoeken van meningen
 • undoubtedly = ongetwijfeld
 • to reveal = openbaren
 • to estimate = schatten
 • numerous = talrijk
 • disappointment = teleurstelling
 • eventually = ten slotte
 • exhausted = uitgeput
 • defence = verdediging
 • to suspect = verdenken van
 • presumably = vermoedelijk
 • to reject = verwerpen
 • injuries = verwondingen
 • to avoid = voorkómen
 • female = vrouwelijk
 • despair = wanhoop
 • definitely = zeker
 • suicide = zelfmoord
 • to target = zich richten op
 • rejection = afwijzing
 • to threaten = bedreigen
 • to rob = beroven
 • robbery = beroving
 • to object to = bezwaar maken tegen
 • leaflet = blaadje
 • avenue = brede straat
 • neighbourhood = buurt
 • rate = cijfer
 • theft = diefstal
 • average = gemiddeld
 • passionately = hartstochtelijk
 • to recover = herstellen
 • aid = hulp
 • vacant = leeg
 • glue = lijm
 • incapable of = niet in staat om
 • to speed up = sneller gaan
 • urban = stedelijk
 • to shatter = verbrijzelen
 • licence = vergunning
 • to swing = zwaaien
 • to tackle = aanpakken van een probleem
 • to adjust = aanpassen aan
 • to affect = aantasten / invloed hebben op
 • as a result = als gevolg daarvan
 • familiar = bekend
 • aware = bewust
 • sights = bezienswaardigheden
 • foreigner = buitenlander
 • colleague = collega
 • obvious = duidelijk
 • to acknowledge = erkennen
 • host family = gastgezin
 • in common = gemeen hebben
 • heap = hoop
 • directions = instructies / aanwijzingen
 • to gain insight into = inzicht krijgen in
 • issue = kwestie
 • to be similar to = lijken op
 • approach = methode
 • abuse = misbruik
 • tend to = neigen
 • useful = nuttig
 • education = onderwijs
 • to solve = oplossen
 • solution = oplossing
 • wealth = rijkdom
 • low-paid = slecht betaald
 • truancy = spijbelen
 • by the end of = tegen het einde van
 • various = verscheidene
 • to cover = verslag uitbrengen
 • to have confidence in somebody = vertrouwen hebben in iemand
 • prospects = vooruitzichten
 • to appreciate = waarderen
 • valuable = waardevol
 • unemployed = werkloos
 • to invade = binnenvallen
 • cross = boos
 • to bother = de moeite nemen
 • to drive along = meerijden
 • midnight = middernacht
 • can't stand = niet kunnen uitstaan
 • inconvenience = ongemak
 • racial tension = spanning tussen rassen
 • to leap = springen
 • to put up with = verdragen
 • to crush = verpletteren
 • retreat = afzondering
 • spiritual = geestelijk
 • to get in touch with = in contact komen met
 • chart = grafiek
 • to involve = met zich meebrengen
 • dusk = schemering
 • trace = spoor
 • to expand = uitbreiden
 • to stretch = zich uitstrekken
 • refreshing = verfrissend