Wozzol

Controleer altijd of een woordenlijst correct is voordat je hem gaat leren.

 • Engels Nederlands
 • to allege = er werd beweerd (zonder te bewijzen) / er werd beweerd
 • exacting = veeleisend
 • irrefutable = onweerlegbaar / onbetwistbaar
 • to commit perjury = meineed plegen
 • referral = verwijzing
 • to resolve = oplossen
 • to serve = uitzitten (van een gevangenisstraf) / uitzitten
 • squad = team (van politie / soldaten) / team
 • amid = onder
 • curfew = uitgaansverbod / avondklok
 • imminent = dreigende
 • seizure = inbeslagname / inbeslagneming
 • to agonize = in doodsangst verkeren
 • to cite = aanhalen / citeren
 • concession = tegemoetkoming
 • dean = faculteitsvoorzitter op een universiteit
 • to facilitate = vergemakkelijken
 • gruesome = afschuwelijk (m.b.t. dood of ziekte) / afschuwelijk
 • heavy-handed = tactloos / bot
 • imperative = zeer dringend en belangrijk / zeer dringend / zeer belangrijk
 • innuendo = zijdelingse hint / indirecte verwijzing
 • legitimate = aanvaardbaar / gerechtvaardigd
 • mogul = hoge pief
 • receptive to = ontvankelijk voor / openstaand voor
 • recourse to = toevlucht tot
 • to redress = rechtzetten / herstellen
 • to saturate = verzadigen
 • windfall = meevaller
 • abolitionist = voorstander van afschaffing
 • advent = komst
 • alliance = verbond
 • burly = stevig gebouwd / potig
 • clemency = mildheid (bij een straf) / mildheid
 • to coerce = afdwingen (door te dreigen) / afdwingen
 • to exonerate = vrijspreken / van blaam zuiveren
 • extenuating = verzachtend
 • federal = staats
 • heinous = gruwelijk
 • to issue = uitvaardigen
 • parole = voorwaardelijke vrijlating
 • all-pervasive = algemeen verspreid
 • to suspend = uitstellen
 • would-be = zogenaamd (bedoeld maar niet geslaagd) / zogenaamd
 • zealous = ijverig
 • to be accountable to = verantwoording schuldig aan
 • aggrieved = benadeeld / gekwetst
 • base = laag
 • competence = bevoegdheid
 • correctional officer = medewerker van een tuchtschool
 • customary = gebruikelijk / gangbaar
 • disclosure = onthulling
 • to elicit = iets loskrijgen (van iemand) / iets loskrijgen
 • empathy = inlevingsvermogen
 • to entail = met zich meebrengen (wat niet kan worden voorkomen) / met zich meebrengen
 • to generate = creëren / produceren
 • to gratify = tevreden stellen
 • indignity = vernedering
 • mediation = tussenkomst / bemiddeling
 • to overhaul = grondig reviseren
 • preparatory = voorafgaand aan
 • probation = proeftijd (bij een voorwaardelijke veroordeling) / proeftijd
 • to rectify = rechtzetten / corrigeren
 • resolution = besluit / beslissing
 • to date = tot dusver
 • audacious = brutaal
 • bogus = onecht / zwendel
 • to compile = samenstellen
 • con = oplichterij
 • to deluge = overspoelen
 • draft = ontwerp / concept
 • to extract = loskrijgen / ontfutselen
 • infringement = inbreuk op
 • law-enforcement = wetshandhaving (BE) / wetshandhaving / politie (AE) / politie
 • perpetrator = dader
 • redress = compensatie / betaling (voor geleden schade) / betaling
 • treaty = verdrag tussen twee of meer landen
 • ambivalence = tweeslachtige houding
 • benign = vriendelijk / hartelijk
 • dowry = bruidschat
 • to dwindle = geleidelijk aan minder worden / afnemen
 • ghastly = afgrijselijk
 • to pelt = iemand aanvallen door dingen naar hem te gooien / iemand aanvallen
 • pyre = brandstapel
 • subsequently = vervolgens