Wozzol

Controleer altijd of een woordenlijst correct is voordat je hem gaat leren.

 • Engels Nederlands
 • beacon = waarschuwingssignaal
 • to intercept = onderscheppen
 • warrant = aanhoudingsbevel / bevel
 • impact = inslag
 • jet (infml.) / jet = straalvliegtuig
 • misdeed = wandaad / misdaad
 • leap = sprong
 • to conspire = samenzweren
 • spark = aanwakkeren
 • public domain = beschikbaar voor elke burger
 • belatedly = erg laat
 • blue-collar workers = handarbeiders
 • to crave for = sterk verlangen naar
 • flight of fancy = ongebreidelde fantasie
 • flourishing = succes hebbend
 • to implicate somebody / to implicate s.b. = iemand betrekken in iets slechts / iemand bij iets slechts betrekken
 • massive = enorm
 • obesity = zwaarlijvigheid
 • obituary = overlijdensbericht (met korte biografie) / overlijdensbericht
 • post-mortem = na het intreden van de dood
 • to take precedence over = belangrijker zijn dan / zijn belangrijker dan
 • pronouncement = officiële openbare verklaring
 • recurrence = herhaling
 • resilient = veerkrachtig
 • yearning = sterk verlangen
 • to advocate = verdedigen (form.) / verdedigen
 • artefact = kunstvoorwerp
 • to ascend = naar boven gaan / beklimmen
 • assertion = bewering
 • avalanche = lawine
 • avid = enthousiast
 • chariot = strijdwagen / triomfwagen
 • to chisel = beitelen
 • to contend = met klem beweren / betogen (form.) / betogen
 • embezzlement = verduistering
 • expansive = uitgestrekt / verreikend
 • falsifiable = weerlegbaar
 • flaw = zwakke plek / gebrek
 • relic = overblijfsel (uit een tijd die voorbij is) / overblijfsel
 • shaft = schacht
 • tomb = praalgraf / graf
 • to waver = onzeker worden / aarzelen
 • appendix = blindedarm
 • conducive to = bevorderlijk voor
 • to go into convulsions = stuiptrekkingen krijgen
 • to dismiss = verwerpen
 • gloss = glans
 • intriguing = boeiend / interessant (omdat het ongewoon is) / interessant
 • onset = start
 • particle = iets heel kleins (bijv. een elektron) / iets heel kleins
 • profound = diep (m.b.t. gevoel) / diep / enorm / grondig
 • sensory = zintuiglijk
 • staggering = duizelingwekkend
 • to subside = rustiger worden / minder worden
 • to substantiate = bevestigen / bewijzen (form.) / bewijzen
 • out of sync with = niet synchroon met
 • to tingle = tintelen
 • to vindicate = bewijzen dat iets waar is / bewijzen dat iemand gelijk had
 • vivid = duidelijk
 • volley of = stortvloed van / serie (fig.) / serie
 • abbot = abt / hoofd van een klooster
 • annexe = aanbouw
 • blasphemy = godslastering
 • to coax = overreden / iemand zover krijgen dat / zover krijgen dat
 • contagious = aanstekelijk (fig.) / aanstekelijk
 • to detonate = doen ontploffen
 • deity = godin / god
 • don = wetenschapper aan een universiteit / wetenschapper
 • to dwindle = afnemen / kleiner worden
 • to equate with = gelijkstellen aan
 • fabrication = verzinsel
 • genome = het geheel van alle genen
 • heresy = ketterij
 • inverse = omgekeerd
 • malevolent = kwaadaardig
 • meridian = meridiaan
 • plagiarism = plagiaat (illegaal kopiëren uit andere uitgaven) / plagiaat
 • profiteer = woekeraar / zwarthandelaar
 • secretive = gesloten (negatief bedoeld) / gesloten
 • smirk = zelfgenoegzaam lachje / zelfgenoegzaam lachen
 • to smithereens = aan gruzelementen
 • to torment = kwellen / pijnigen
 • to tumble = vallen (ongecontroleerd) / vallen
 • to unveil = onthullen
 • adjacent = aangrenzend
 • alleged = zogenaamd (beweerd maar niet bewezen) / zogenaamd
 • ample = voldoende
 • axis = as (van bijv. de aarde ) / as
 • to emanate = afkomstig zijn van / afkomstig zijn
 • inherent in = een vast onderdeel van / een vast onderdeel
 • orbit = in een baan om
 • to orbit = draaien om
 • pregnant with = vol (bep. gevoel) / vol
 • to be subjected to = blootgesteld worden aan / blootgesteld aan
 • teeming with = vol
 • to derive from = voortkomen uit
 • dysfunction = storing / stoornis
 • to encounter = ervaren / geconfronteerd worden met (iets negatiefs) / geconfronteerd worden met
 • heightened = verhoogd
 • terrestrial = aards
 • to tuck = wegstoppen (om te beschermen of the verstoppen) / wegstoppen