Wozzol

Controleer altijd of een woordenlijst correct is voordat je hem gaat leren.

 • Engels Nederlands
 • abysmal = hopeloos / vreselijk
 • citizenship = staatsburgerschap
 • emblematic = symbolisch
 • imprint = indruk
 • intrinsic = wezenlijk / intrinsiek
 • obesity = zwaarlijvigheid
 • paradoxical = paradoxaal / tegenstrijdig
 • to plummet = scherp dalen
 • seismic shift = aardverschuiving (fig.) / aardverschuiving
 • springboard = springplank (lett. en fig.) / springplank
 • to affiliate with = zich aansluiten bij
 • to assess = beoordelen / inschatten
 • exploration = onderzoek
 • to come about = gebeuren
 • commodity = handelsartikel / handelsartikelen / artikel / artikelen
 • entrepreneur = ondernemer
 • to estrange = vervreemden
 • to exert = uitoefenen (invloed, macht) / uitoefenen
 • flashy = opvallend
 • to frolic = plezier maken
 • mainstream = voornaamste trend
 • to predate = antidateren
 • to reconcile = in overeenstemming brengen
 • to review = bespreken recenseren
 • to rip off = bestolen
 • vanity = verwaandheid / ijdelheid
 • venue = ontmoetingsplaats / trefpunt
 • adherent = aanhanger
 • congregation = groep mensen die tot een bepaalde kerk behoren
 • to convert = bekeren
 • enigmatic = raadselachtig
 • to immerse oneself in = zich onderdompelen in
 • to opt for = kiezen voor
 • overt = openlijk
 • parish = gemeente / parochie
 • perception = kijk
 • to preside over = de leiding hebben over / de leiding hebben
 • prevailing = gangbaar / heersend
 • to profess = openlijk verklaren
 • to be prone to = vatbaar voor
 • rampant = niet te stoppen
 • shrine = tempel
 • to survey = onderzoeken
 • to assimilate = opnemen
 • to cater for = zorgen voor
 • demographic = wat betreft bevolkingsopbouw / wat betreft de bevolkingsopbouw
 • to designate = aanwijzen
 • dismissal = iets als onbelangrijk beschouwen
 • to host = als gastheer optreden / als gastvrouw optreden
 • hypocrisy = schijnheiligheid
 • to implant = inhameren
 • to impose / to impose on somebody = iemand iets opleggen
 • multiple = divers / veelsoortig
 • segment = deel
 • span = korte periode / periode
 • deviant = afwijkend
 • to instill = langzaamaan inprenten
 • to outweigh = zwaarder wegen dan
 • substance abuse = drugsmisbruik / drugsgebruik
 • affiliation = verwantschap / band
 • assembly hall = vergaderzaal
 • high standing = zeer goede reputatie
 • to initiate = in gang zetten / starten
 • simulation = simulatie / nabootsing