Wozzol

Controleer altijd of een woordenlijst correct is voordat je hem gaat leren.

 • Engels Nederlands
 • aforementioned = bovengenoemd
 • to breed = veroorzaken / doen ontstaan
 • entrepreneur = ondernemer / zakenman die een bedrijf opricht
 • merger = fusie
 • to nurture = koesteren
 • stock = aandelen
 • stockbroker = effectenmakelaar
 • strained = gespannen
 • constituency = kiesdistrict
 • curriculum = vakkenaanbod / onderwijsprogramma
 • detention centre = opvangkamp voor illegalen
 • detention = opsluiting / opsluiting als straf
 • dispersal = verspreiding
 • to ensure = garanderen / verzekeren
 • to facilitate = vergemakkelijken
 • features = als speciaal kenmerk hebben
 • foreseeable = nabij
 • an influx of = toevloed
 • leafy = bosrijk
 • to manage = besturen
 • to opt for = kiezen
 • trial = proef- / proef
 • analogy = overeenkomst (tussen twee dingen) / overeenkomst
 • attainable = haalbaar / bereikbaar
 • backlash = reactie / verzet van veel mensen / verzet
 • boundless = grenzeloos
 • convention = congres / bijeenkomst
 • core = kern / hart
 • dispossession = onteigening
 • to encompass = bevatten (een groot aantal van iets) / bevatten
 • to erase = vernietigen / wegvagen
 • to erode = uithollen
 • gulf = kloof
 • indigenous = inheems
 • inequity = onrechtvaardigheid
 • laissez-faire = zonder veel regels / leven en laten leven
 • to lean towards = neigen naar (vooral m.b.t. mening) / neigen naar
 • to mar = iets goeds verstoren / verstoren / iets goeds bederven / bederven
 • to merge into = fuseren
 • migrant = migrant
 • to gather momentum = aan kracht winnen
 • to originate = ontstaan / voor het eerst voorkomen m.b.t. plaats / voor het eerst voorkomen
 • research fellow = wetenschapper
 • to recuperate = herstellen (gezondheid) / herstellen
 • self-determination = zelfbeschikking / het eigen baas zijn
 • to submerge in = onderdompelen
 • tapestry = wandkleed
 • tiles = tegel / dakpan
 • utopian = utopisch / onverwezenlijkbaar
 • assumption = veronderstelling
 • atrocities = wreedheden (vooral in de oorlog) / wreedheden
 • backward = achtergebleven / onderontwikkeld
 • bias = vooroordeel
 • concession = tegemoetkoming
 • discontent = ontevredenheid
 • to lobby = druk uitoefenen (op een politicus) / druk uitoefenen
 • omnipotence = almacht
 • plight = moeilijke en zielige situatie
 • to prevail = de boventoon voeren
 • to reckon with = rekening houden met
 • to resent = wrok koesteren / boos zijn over iets
 • shift = verandering
 • staunch = loyaal
 • zeal = ijver
 • academic content = leerinhoud
 • beneficiary = begunstigde
 • competence = bekwaamheid
 • to defy = uitdagen / niet gehoorzamen
 • to designate = bestempelen als
 • dogged = vasthoudend / hardnekkig
 • enrolment = inschrijving voor school
 • to expose = onthullen
 • to fend for = opkomen voor / opkomen voor jezelf
 • hallway = gang / hal
 • haphazard = ongeordend
 • immersion = onderdompeling
 • proficient = vaardig
 • to thrive = het goed doen
 • urge = sterke drang / behoefte
 • to waive = afzien van iets hoewel je er officieel recht op hebt
 • to wind up in = belanden in
 • overdraft = bankschuld
 • alien = vreemd
 • allowance = geld (regelmatig uitgekeerd geldbedrag) / geld
 • to confine = opsluiten in
 • to scrap = schrappen
 • unsettled = onzeker