Wozzol

Controleer altijd of een woordenlijst correct is voordat je hem gaat leren.

 • Engels Nederlands
 • sceptic = iemand die iets in twijfel trekt / scepticus
 • to pin down = vaststellen (exact) / vaststellen
 • accurate = nauwkeurig
 • rate = cijfer
 • to anticipate = voorzien / verwachten
 • to melt = smelten
 • to slide into = glijden
 • to shrink = krimpen
 • freshwater = zoetwater
 • mainland = vasteland
 • density = dichtheid
 • current = stroom / stroming
 • temperate = gematigd
 • initial = aanvankelijk / begin
 • remote = afgelegen
 • contagious = besmettelijk
 • to assert = beweren (form.) / beweren
 • additionally = bovendien
 • lethal = dodelijk
 • to pretend = doen alsof / voorwenden
 • to contract = een ziekte oplopen
 • to acknowledge = erkennen
 • tremendous = geweldig (meestal positief) / geweldig
 • compassion = medelijden
 • to ignore = negeren
 • inconvenient = onaangenaam / lastig
 • to transmit = overbrengen (bijv. ziekte, warmte, geluid) / overbrengen
 • to apply to = gelden voor
 • burial = teraardebestelling
 • to declare = verklaren
 • to wipe out = wegvagen / uitwissen
 • to contribute to = bijdragen aan
 • forestry = bosbouw
 • to smother = doen stikken
 • to thaw = dooien
 • impact = enorme indruk / schok / effect
 • issue = kwestie / zaak
 • to accumulate = zich geleidelijk ophopen / zich ophopen
 • to emerge = opkomen / zichtbaar worden
 • drought = periode van droogte
 • downpour = stortvloed
 • numerous = talrijk
 • to be trapped = vastzitten
 • devastating = vernietigend
 • disruption = verstoring
 • pollution = vervuiling
 • weird = vreemd
 • global = wereldwijd
 • bond = band / binding
 • expertise = deskundigheid
 • maze = doolhof
 • as a matter of fact = eigenlijk
 • resources = financiële middelen
 • gender = geslacht / sekse
 • to mow the lawn = het gazon maaien
 • thoroughly = grondig
 • component = onderdeel
 • similarity = overeenkomst / gelijkenis
 • to overrate = overschatten
 • indeed = sterker nog, …
 • adamant = niet van zijn stuk te brengen
 • as for = wat betreft
 • to commit / to commit oneself / to commit himself / to commit herself = zich binden / zich vastleggen
 • mammal = zoogdier
 • caution = waarschuwing van de politie
 • universal = over de hele wereld geldend
 • talking at cross-purposes / at cross-purposes / cross purposes = langs elkaar heen praten
 • to reveal = onthullen
 • neither … nor … = noch … noch …
 • to despise = minachten
 • to prosecute = vervolgen
 • to resolve = oplossen
 • pragmatically = praktisch en verstandig
 • suspected = verdachte
 • indefinitely = voor onbepaalde tijd
 • to consult = raadplegen
 • brave = dapper
 • inconsistent = inconsequent
 • the past few years / the last few years = de afgelopen jaren
 • to practice = belijden
 • practitioner = belijders
 • family planning = geboortebeperking
 • forced = gedwongen
 • trade = handel
 • let alone = laat staan
 • to abuse = mishandelen
 • detention = opsluiting
 • freedom of the press = persvrijheid
 • damaging to = schadelijk voor
 • violation of = schending van
 • to grant an interview = een interview toestaan
 • for … reasons / for reasons = uit … overwegingen
 • far from it = verre van dat
 • freedom of speech = vrijheid van meningsuiting
 • search engine = zoekmachine
 • labour = arbeid
 • to beg = bedelen
 • concerned = bezorgd
 • developing = ontwikkelings
 • to review = herzien / opnieuw bekijken
 • charity = liefdadigheidsinstelling
 • to underestimate = onderschatten
 • to distinguish = onderscheid maken
 • instantly = onmiddellijk
 • to sack = ontslaan
 • to manufacture = produceren
 • sewer = riool
 • to sort = sorteren
 • exploitation = uitbuiting
 • secure = veilig
 • rubbish = vuilnis
 • widespread = wijdverspreid
 • black hole = bodemloze put
 • as many as = maar liefst