Wozzol

Controleer altijd of een woordenlijst correct is voordat je hem gaat leren.

 • Engels Nederlands
 • to educate = opleiden
 • education = opleiding; onderwijs
 • nursery school; kindergarten = kleuterschool
 • primary school = basisschool
 • secondary school = middelbare school
 • comprehensive (school); comprehensive; comprehensive school = scholengemeenschap
 • grammar school = gymnasium
 • boarding school = kostschool
 • subject = vak
 • survey = overzicht
 • linguistics = taalwetenschap
 • linguist = taalkundige
 • to graduate = afstuderen
 • graduate = afgestudeerde
 • undergraduate; student = student
 • degree = graad
 • to enable = in staat stellen
 • boring; dull; tedious = saai
 • to bore = vervelen
 • to be bored = zich vervelen
 • to skip = overslaan
 • mark; grade = cijfer
 • to pass = slagen voor
 • to fail = zakken voor
 • pass; pass mark = voldoende
 • fail; fail mark = onvoldoende
 • to crib = spieken
 • unless = tenzij
 • average = gemiddeld
 • actually = eigenlijk