Wozzol

Controleer altijd of een woordenlijst correct is voordat je hem gaat leren.

 • Engels Nederlands
 • certificate = diploma
 • term = trimester; periode
 • knowledge = kennis
 • superficial = oppervlakkig
 • gymnasium; gym = sportzaal; gymzaal
 • level = niveau
 • to neglect = verwaarlozen
 • negligible = te verwaarlozen
 • negligence = slordigheid
 • nickname = bijnaam
 • to apply = toepassen
 • applicable = toepasbaar
 • to compare = vergelijken
 • comparison = vergelijking
 • comparatively; relatively = betrekkelijk
 • illiterate = analfabeet
 • illiteracy = analfabetisme
 • literacy = alfabetisme; geletterdheid
 • to disturb = storen
 • disturbance = verstoring; ordeverstoring
 • progress = vorderingen; vooruitgang
 • rapid = snel
 • course = cursus
 • to oblige = verplichten
 • obligation = verplichting
 • compulsory; obligatory = verplicht
 • to remain = blijven
 • neglect = verwaarlozing