Wozzol

Controleer altijd of een woordenlijst correct is voordat je hem gaat leren.

 • Engels Nederlands
 • to overlook = over het hoofd zien
 • ambiguous = dubbelzinnig
 • vocation = roeping
 • to intend = van plan zijn
 • intention = bedoeling; plan
 • career = loopbaan; carrière
 • careers teacher = decaan
 • lecture = college
 • to attend = bijwonen
 • attendance = aanwezigheid
 • to quote = citeren
 • quotation = citaat
 • summary = samenvatting
 • main; chief = voornaamste; hoofd
 • science = wetenschap
 • scientist = wetenschapper
 • scientific = wetenschappelijk
 • to develop = ontwikkelen
 • development = ontwikkeling
 • option = keuze; optie
 • optional subject = keuzevak
 • truant = spijbelaar
 • to play truant = spijbelen
 • truancy = spijbelgedrag
 • rule = regel
 • against = tegen
 • anything but = allesbehalve
 • diligent; industrious = ijverig
 • diligence = ijver
 • vocabulary = woordenschat
 • advanced = gevorderd