Wozzol

Controleer altijd of een woordenlijst correct is voordat je hem gaat leren.

 • Engels Nederlands
 • to assess = beoordelen
 • assessment = beoordeling
 • stern; strict = streng
 • lenient = soepel
 • diary = agenda; dagboek
 • to innovate = vernieuwen
 • innovation = vernieuwing
 • innovative = vernieuwend
 • extract = uittreksel
 • scholar = geleerde
 • scholarship = studiebeurs
 • grant = studietoelage
 • to grant = verlenen
 • honorary doctorate = eredoctoraat
 • physics = natuurkunde
 • physicist = natuurkundige
 • mathematics; maths = wiskunde
 • arithmetic = rekenen
 • to multiply = vermenigvuldigen
 • odd = oneven
 • essay; composition = opstel
 • to apply to; to turn to = zich wenden tot
 • to praise = prijzen
 • to suspend = schorsen
 • to expel = wegsturen
 • to be at stake = op het spel staan
 • angle = hoek
 • oral = mondeling
 • gift; talent; aptitude = aanleg; talent