Wozzol

Controleer altijd of een woordenlijst correct is voordat je hem gaat leren.

 • Engels Nederlands
 • metropolis = wereldstad
 • suburb = voorstad
 • suburbia; suburbs = voorsteden
 • urban = stads-; stads; stedelijk
 • suburban = voorstedelijk
 • slum = achterbuurt
 • shanty town = krottenwijk
 • tramp = zwerver
 • native = geboorte-; geboorte
 • outskirts = buitenwijken
 • amenities = voorzieningen
 • municipal = gemeentelijk
 • inhabitant = inwoner
 • foundation = fundering
 • to discover = ontdekken
 • discovery = ontdekking
 • narrow = smal
 • alley = steeg
 • avenue = laan
 • gutter = goot
 • imposing; impressive = indrukwekkend
 • tremendous; enormous = enorm
 • to extinguish = blussen
 • spark = vonk
 • entire; whole = heel; geheel
 • entirely; wholly; completely = helemaal
 • emergency = noodgeval
 • emergency exit = nooduitgang
 • by means of = door middel van
 • crowd = menigte
 • concrete = beton