Wozzol

Controleer altijd of een woordenlijst correct is voordat je hem gaat leren.

 • Engels Nederlands
 • attitude = houding
 • rigid = star
 • to bully = pesten
 • bully = pestkop
 • to tend = de neiging hebben
 • to tend to = de neiging hebben om te
 • tendency = neiging
 • hostile = vijandig
 • hostility = vijandigheid
 • to tackle; to address = aanpakken
 • gentle = zachtaardig
 • to flatter = vleien
 • to apologise = zich verontschuldigen
 • apology = excuus
 • apologetic = verontschuldigend
 • to approve to = goedkeuren
 • to disapprove of = afkeuren
 • approval = goedkeuring
 • disapproval = afkeuring
 • hooligan = vandaal
 • hooliganism = vandalisme
 • impudent; insolent = brutaal
 • impudence; insolence = brutaliteit
 • to conform; to adapt = zich aanpassen
 • to conform to; to adapt to = zich aanpassen aan
 • guideline = richtlijn
 • to cope with = aankunnen