Wozzol

Controleer altijd of een woordenlijst correct is voordat je hem gaat leren.

 • Engels Nederlands
 • to interrupt = onderbreken
 • proverb = spreekwoord
 • gossip = roddel
 • to gossip = roddelen
 • curious; odd = eigenaardig; vreemd
 • to utter = uiten
 • remark = opmerking
 • to remark = opmerken
 • bilingual = tweetalig
 • native language / native tongue; mother tongue = moedertaal
 • subject = onderwerp
 • to emphasize; to stress = benadrukken
 • emphasis; stress = klemtoon; nadruk
 • fluent = vloeiend
 • slang = jargon
 • to chat = kletsen
 • silence = stilte
 • silent = stil; zwijgend
 • account = verslag
 • understatement = understatement; te zwakke uitdrukking
 • to exclaim = uitroepen
 • eloquent = welsprekend
 • eloquence = welsprekendheid
 • chairman = voorzitter
 • narrator = verteller
 • to hesitate = aarzelen
 • hesitation = aarzeling
 • to confuse = in verwarring brengen
 • confusing = verwarrend