Wozzol

Controleer altijd of een woordenlijst correct is voordat je hem gaat leren.

 • Engels Nederlands
 • exemplary = voorbeeldig
 • attentive = oplettend
 • primary = eerste/voornaamste
 • altogether = helemaal
 • proficient = vaardig
 • proficiency = vaardigheid
 • to acquire = krijgen/verkrijgen
 • acquisition = aanwinst/aankoop
 • phrase = woordgroep/zinsnede
 • but = behalve
 • unduly = al te zeer
 • masculine = mannelijk
 • feminine = vrouwelijk
 • profound = diepgaand/grondig
 • tutor = privéleraar
 • tuition = onderwijs
 • lax = slap
 • to excel = uitblinken
 • hence = vandaar/daarom
 • deputy = plaatsvervanger
 • to cast light on = licht werpen op
 • corporal punishment = lijfstraf
 • to grumble = mopperen
 • to assert = laten gelden
 • hush = stilte
 • lucid = helder/duidelijk
 • prospective = toekomstig