Wozzol

Controleer altijd of een woordenlijst correct is voordat je hem gaat leren.

 • Engels Nederlands
 • (in)audible = (on)hoorbaar
 • to deliberate = overleggen
 • coarse = ruw/grof
 • to observe = opmerken
 • observation = opmerking
 • plain = duidelijk
 • to narrate / to relate = vertellen
 • narrative = verhalend
 • to depict = beschrijven
 • mute = sprakeloos
 • elaborate = uitvoerig
 • to elaborate = uitweiden
 • to affirm = bevestigen
 • affirmative = bevestigend
 • to assure = verzekeren
 • maxim = stelregel/spreuk
 • wit = humor
 • anthology = bloemlezing
 • comprehensive = uitgebreid
 • to inscribe = kerven
 • to revise = herzien
 • scope = bestek/terrein
 • intended = bedoeld
 • queer = eigenaardig/vreemd