Wozzol

Controleer altijd of een woordenlijst correct is voordat je hem gaat leren.

 • Engels Nederlands
 • to disallow = afkeuren
 • to jeer at = uitjouwen
 • to endeavour = proberen
 • endeavour = poging
 • let alone = laat staan
 • to eliminate = uitschakelen
 • honourable = eervol
 • (im)partial = (on)partijdig
 • (im)partiality = (on)partijdigheid
 • to proclaim = uitroepen tot
 • trial = beproeving
 • to descend = afdalen
 • to ascend = beklimmen
 • ascent = beklimming
 • descent = afdaling
 • to utilise = benutten
 • to pursue = zich bezighouden met
 • pursuit = bezigheid
 • outstanding = uitstekend
 • performer = artiest
 • farce = klucht
 • observance = naleving
 • to favour = ergens voor zijn, steunen
 • to acclaim = toejuichen
 • to match = evenaren
 • to conjure = toveren
 • attendant = bediende
 • renown = faam, beroemdheid
 • renowned = beroemd
 • hallmark = kenmerk