Wozzol

Controleer altijd of een woordenlijst correct is voordat je hem gaat leren.

 • Engels Nederlands
 • to input = invoeren
 • cable / wire = telegram
 • to gauge = pellen
 • to discredit = in diskrediet brengen
 • to direct (to) = richten (aan)
 • to suggest = aangeven
 • to articulate = uitdrukken
 • quarterly = kwartaaltijdschrift
 • to rectify = rectiferen; verbeteren
 • to divert = afleiden
 • potent = machtig; sterk
 • to forward = zenden
 • to highlight = benadrukken
 • to hound = opjagen; belagen
 • implication = gevolg
 • to issue / to proceed = verdergaan
 • to gather = concluderen
 • to observe = opmerkenl zien
 • to certify = verklaren
 • to convey = uitdrukken; overbrengen
 • to amount to = betekenen; neerkomen op
 • to evade = ontwijken
 • evasive = ontwijkend
 • prime = belangerijkste
 • to brief = instructies geven aan
 • briefing = intrstructie bijeenkomst
 • device = manier
 • to dispatch = verzenden