Wozzol

Controleer altijd of een woordenlijst correct is voordat je hem gaat leren.

 • Engels Nederlands
 • to coincide = samenvallen
 • sheer = puur; louter
 • dawn = ochtendschemering
 • to dawn on = doordringen tot
 • dusk = avondschemering
 • twilight = schemering
 • former = eerstgenoemde
 • presently = dadelijk; weldra
 • customary = gebruikelijk
 • mature = volwassen
 • durability = duurzaamheid
 • lifespan = levensduur
 • initially = aanvankelijk; eerst
 • prior to = voor
 • invariably = altijd; steeds
 • to crop up = zich voordoen
 • prime = bloei
 • brief = kort
 • a fortnight = veertien dagen
 • heyday = bloeiperiode; hoogtepunt
 • to avail oneself of = gebruikmaken van
 • prompt = vlot; direct
 • lapse = tijdsverloop
 • to elapse = voorbijgaan; verstrijken
 • ceaseless / incessant = onophoudelijk
 • in the wake of = vlak na
 • curfew = avondklok