Wozzol

Controleer altijd of een woordenlijst correct is voordat je hem gaat leren.

 • Engels Nederlands
 • subsequent = later; volgend
 • interminable = eindeloos
 • to retard = vertragen
 • retarded = zwakbegaafd
 • remainder = rest
 • succession = opvolging
 • as for/ as to = wat...betreft
 • to culminate in = uitlopen op; eindigen in
 • zodiac = dierenriem
 • to adjourn = schorsen
 • to frequent = vaak bezoeken
 • zenith = hoogtepunt
 • in due course = te zijner tijd
 • hitherto = tot nu toe
 • at any rate = in ieder geval
 • precocious = vroegrijp
 • to review = nog eens bekijken
 • outset = begin
 • to age = ouder worden
 • to defer = uitstellen
 • to precipitate = versnellen
 • to persist = doorzetten
 • to persistence = doorzettingsvermogen
 • persistent = aanhoudend
 • imminent = nabij; dreigend
 • arrears = achterstand