Wozzol

Controleer altijd of een woordenlijst correct is voordat je hem gaat leren.

 • Engels Nederlands
 • assumption = veronderstelling
 • to delude = misleiden/bedriegen
 • delusion / misapprehension = misvatting
 • to visualise = zich voorstellen
 • inkling = flauw vermoeden
 • bound = grens
 • reason = verstand
 • (in)explicable = (on)verklaarbaar
 • vow = plechtige belofte
 • to vow = zweren/plechtig beloven
 • pledge = belofte
 • to pledge = beloven
 • resourceful = vindingrijk
 • shallow = oppervlakkig
 • scruples = gewetensbezwaren
 • scrupulous = gewetensvol/eerlijk
 • unscrupulous = gewetenloos
 • adamant = onverzettelijk
 • to fabricate = verzinnen
 • to revoke = herroepen/intrekken
 • irrevocable = onherroepelijk
 • ardent = vurig
 • credulous = goedgelovig
 • misgivings = twijfels
 • to resign oneself to = berusten in
 • resignation = berusting
 • to grudge = misgunnen
 • to dismiss = afdoen/wegwuiven
 • well-founded = gegrond