Wozzol

Controleer altijd of een woordenlijst correct is voordat je hem gaat leren.

 • Engels Nederlands
 • to dissuade = afraden
 • ominous = onheilspellend
 • persuasive = overtuigend
 • zest = animo/enthousiasme
 • ludicrous = belachelijk
 • to be insistent = aandringen op
 • insistent = hardnekkig
 • insistence = aandrang
 • to contemplate = overwegen
 • to elude = ontgaan
 • elusive = ongrijpbaar
 • conscientious = nauwgezet
 • to scrutinise = onderzoeken
 • scrutiny = onderzoek
 • to subject to = onderwerpen aan
 • predominantly = voornamelijk/hoofdzakelijk
 • to resolve = besluiten
 • to depend on = vertrouwen op
 • dependable / trustworthy = betrouwbaar
 • to impel = aanzetten tot
 • distracted = radeloos
 • heresey = ketterij
 • heretic = ketter
 • to dissent from = het oneens zijn met
 • straightforward = rechtstreeks
 • to evoke = oproepen
 • to deduce = concluderen
 • deduction = conclusie
 • to strive (for) = streven (naar)