Wozzol

Controleer altijd of een woordenlijst correct is voordat je hem gaat leren.

 • Engels Nederlands
 • anguish = grote angst
 • predicament = moeilijke situatie
 • embittered = verbitterd
 • affectionate = liefdevol/teder
 • to implore = smeken
 • to immerse = onderdompelen
 • morbid = ziekelijk/morbide
 • to deplore = betreuren
 • deplorable = zeer slecht/deplorabel
 • permissive = verdraagzaam/tolerant
 • dismay = ontzetting/afschuw
 • pathetic = zielig
 • release = opluchting
 • distasteful = smakeloos
 • pitiful = erbarmelijk/beklagenswaardig
 • to consider = rekeniong houden met
 • wrath = toorn
 • to retain = bewaren
 • preposterrous = belachelijk/absurd
 • surge = opwelling/golf
 • exhilirating = opwindend
 • touchy = prikkelbaar
 • to kindle = aanwakkeren
 • reciprocal = wederzijds
 • particular = kieskeurig
 • stupendous = schitterend
 • to treasure = bewaren/koesteren